Willem Lodewijk Gymnasium en Zernike College realiseren grote energiebesparing

Zoveel mogelijk energie besparen op school door het gebruik te meten en daar maatregelen op te nemen. Dat is de uitdaging die het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en het Zernike College in Haren zijn aangegaan met het weCARE project: een onderlinge competitie wie de meeste energie bespaart, met als achterliggend doel kennisvergroting, bewustwording en gedragsverandering. De wedstrijd duurde van 1 november 2011 tot 1 juni 2012 en is een groot succes geworden.
weCARE staat voor: ‘we Create Awareness. Reduce Energy’. 1 November 2011 is dit project gestart waarbij leerlingen en begeleiders van het Willem Lodewijk Gymnasium en het Zernike College met behulp van een innovatief meetsysteem van minuut tot minuut hun energiegebruik in kaart hebben gebracht en hebben bijgestuurd. Met dit meetsysteem, ontwikkeld door het Groningse bedrijf enerGQ, kunnen leerlingen en begeleiders van beide scholen overal ter wereld het (overtollig) energiegebruik en de besparingen van hun school monitoren.
‘Dit is een project voor en door leerlingen, zij hebben het energiegebruik gemeten en hebben maatregelen bedacht om het energiegebruik te reduceren. Maar dat is niet het enige. Er is nog iets heel belangrijk dat heeft meegeteld  in de wedstrijd en dat is hoe leerlingen en personeel aankijken tegen het gebruik van energie. Kennis en gedrag spelen  daarbij een belangrijke rol’, zegt Rob Burghard. Om gedragsverandering te meten, hebben leerlingen van beide scholen aan het begin, tijdens en aan het eind van het project een enquête in met vragen ingevuld  over kennis, houding en gedrag. Daarin stonden ook verschillende stellingen zoals: “Spreek je een docent of conciërge aan op energiebewust gedrag” of “Stel dat je op school als laatste het lokaal verlaat, doe je dan zelf het licht uit?.
Uiteindelijk  heeft dit alles geresulteerd in de besparing van tientallen procenten op electriciteitsgebruik  en gasgebruik op beide scholen.  Het WLG heeft het meeste bespaard op elektra en Zernike College heeft het meeste gas bespaard. Twee winnaars dus! Volgens Everdine van der Velden, plaatsvervangend rector van het WLG en Klaas Pen, Locatie Directeur van Zernike in Haren, zijn er alleen maar winnaars omdat alle doelen zijn bereikt en er komend schooljaar meer scholenwedstrijden gaan komen naar het voorbeeld van weCARE.
Verschillende partners haakten aan bij dit pilotproject waaronder Ecocert Energieadvies, Energy Valley, 3T Logic, GasTerra, Syplon bouwmanagement en huisvestingsadvies, Van der Graaf Technisch Beheer en Ingenieursbureau Wolter & Dros. Iedere partner ondersteunde het project vanuit zijn expertise. Zo begeleidde 3T Logic de leerlingen bij het opstellen van de vragenlijst en maatregelen rondom gedrag, vervulden Van der Graaf en Wolter & Dros een technische rol, analyseerde Syplon samen met de leerlingen facturen in relatie tot het gebruik en maakte Ecocert warmtebeeldopnamen om te kijken naar zogenaamde warmtelekken. Belangrijke aanjagers van dit project zijn de stichting Energy Valley en GasTerra die hiermee op een uitdagende wijze  jongeren interesseren voor energie en duurzaamheid.