Waarom heeft EnergieVergelijken.eu mijn postcode nodig?

EnergieVergelijken.eu vraagt om uw postcode om te kunnen bepalen in welke regio u woonachtig bent. De reden hiervoor is dat energieleveranciers en netwerkbeheerders verschillende energietarieven hanteren per regio. In onze database hebben we de tarieven van alle netwerkbeheerders en energieleveranciers opgenomen. Wanneer u met EnergieVergelijken.eu de energieprijzen vergelijkt ziet u dus alle (bijkomende) energiekosten en weet u precies waar u aan toe bent bij een eventuele overstap bij een andere energieleverancier.
[hr style=single-line margin_top= margin_bottom=]