Volgende fase voor toepassingscentrum ACRRES

ACRRES, het toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen in Lelystad heeft een Advisory Board aangesteld met sleutelfiguren uit wetenschap en duurzame energie. De advisory board ondersteund met hun kennis en imposante netwerk de doorontwikkeling van ACRRES naar het
toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen.
Voorzitter van de advisory board is Andries Greiner, oud gedeputeerde van de Provincie Flevoland. Naast de heer Greiner hebben Monika Milz, voorzitter van The Green Deal en lid Raad van Toezicht Hogeschool & Universiteit van Amsterdam, Marieke van der Werf, lid Tweede Kamer, Rudy Rabbinge,
emeritus hoogleraar Wageningen University, Huub Keulen, directeur Rabo Groenbank, Aaike Maarsingh, o.a. voorzitter Biogas Branche Organisatie en Hans Voortman, president-commissaris van de Triodosbank, voormalig directeur Wereld Natuur Fonds zitting in de Advisory Board.
ACRRES is sinds 2007 het toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen in Lelystad. Binnen ACRRES werken wetenschap (Wageningen UR) en bedrijfsleven (Eneco, Ecofys, diverse MKB bedrijven, zoals Byosis, Sustec, Zelziuz) samen aan toepassingen voor duurzame energie. Naast de
grootste testlocatie voor windturbines en een testlocatie voor zonnepanelen, is er een testlocatie voor verwerking van biomassa tot bioethanol, elektriciteit, en vloeibaar gas. Ook is er toegepast onderzoek naar de kweek en toepassingen van algen. Bioraffinage en het sluiten van kringlopen
spelen hierbij een steeds belangrijke rol.
Eind 2012 of /begin 2013 worden tijdens de lustrum conferentie van ACRRES de resultaten van vijf jaar onderzoek gepresenteerd en wordt er een doorkijk gegeven naar de ambities van ACRRES op het gebied van Groen Gas, bioraffinage en duurzame energie voor de nabije toekomst.