Energieverbruik in juni verder omlaag

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is in de maand juni verder gedaald. In vergelijking met de maand juni vorig jaar is het verschil in verbruik ca. minus 1 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de landelijke elektriciteitstransporteur TenneT. Verder laten de maandelijkse cijfers een dalende trend zien in de binnenlandse productie van elektriciteit en een stijging van de import. TenneT publiceert iedere maand op haar website rond de 20e actuele cijfers rondom energieverbruik, productie, import en export. Met de cijfers geeft de landelijke elektriciteitstransporteur inzicht in de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt.

TenneT start werkzaamheden voor windpark Noordoostpolder

Na jaren voorbereidingen is TenneT met de uitvoering gestart van een grootschalige uitbreiding van het 110kV transportnetwerk in de Noordoostpolder. Het bouwrijp maken van de stationslocaties in Ens en nabij Windpark Noordoostpolder aan het IJsselmeer (Westermeerweg) gaat deze week beginnen.
Vanaf begin augustus wordt bij de Westermeerweg gestart met de aanleg van de 16 km lange ondergrondse kabelverbinding naar Emmeloord. Later volgt ook de aanleg van de verbinding van Emmeloord naar Ens. De enorme haspels met kabel zullen in de zomer met speciaal transport worden afgeleverd. TenneT probeert de overlast zo veel als mogelijk te beperken.
Naar verwachting zal de eerste windmolen vanaf het eerste kwartaal 2014 kunnen worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk. Dan is er in totaal 27 km aan kabelverbinding gelegd en is een koppeling met het landelijke 380kV netwerk een feit. Duurzaam opgewekte energie kan in 2014 via het TenneT netwerk worden geleverd aan huishoudens en bedrijven.

TenneT bereidt tweede kabelverbinding voor tussen Noordwest-Europese markt en Noorwegen

Elektriciteitstransporteur TenneT en de Noorse netbeheerder Statnett bereiden een kabelverbinding voor tussen Noorwegen en Duitsland. De overeenkomst hiervoor zal in september van dit jaar ondertekend kunnen worden, waarna een investeringsbeslissing in 2014 kan worden genomen.
De nieuwe gelijkstroomverbinding door de Noordzee maakt het transport van elektriciteit tussen het Noordwest-Europese vasteland en Noorwegen mogelijk. Naar verwachting zal deze verbinding vanaf 2018 in gebruik kunnen worden genomen. Mel Kroon, CEO van TenneT, ziet de overeenkomst met Statnett als een belangrijke stap in de ontwikkeling van de markt: “Met de kabelverbinding leveren we een belangrijke bijdrage aan de integratie van duurzame energie en daarmee aan een duurzame toekomst en verhogen we de leveringszekerheid in het Noordwest-Europese net”. De kabelverbinding geeft de mogelijkheid om bij sterke wind in Noord-Duitsland windenergie naar Noorwegen te transporteren en daar op te slaan in de vorm van waterkracht, en bij weinig wind deze elektriciteit weer terug te halen.
TenneT en Statnett zijn al twee jaar in gesprek over de aanleg van een elektriciteitsverbinding tussen Duitsland en Noorwegen. Zo levert de Duitse regering ondersteuning voor de financiering middels risicodragend kapitaal door de Duitse investerings- en subsidiebank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). De investering voor het eerste deel van de geplande onderzeese verbinding bedraagt zo’n anderhalf tot twee miljard euro. Met NorNed en BritNed exploiteert TenneT al met succes twee kabelverbindingen vanuit Nederland naar respectievelijk Noorwegen en Groot-Brittannië. Bij de NorNed-verbinding, die sinds vier jaar in bedrijf is, werkt TenneT ook succesvol samen met Statnett. Met deze kabels naar Noorwegen wordt elektriciteit op basis van schone waterkracht naar Nederland gehaald en wordt opslag van overtollige windenergie mogelijk gemaakt.