Samenwerken TNO en EAE op gebied onderwijs en onderzoek energie

Energy Academy Europe en TNO hebben met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) hun samenwerking bekrachtigd. Beide partijen werken aan de noodzakelijke transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst. In de MoU met een looptijd van vijf jaar is onder meer de nauwe samenwerking als strategische kennispartners vastgelegd, naast kennisuitwisseling en gezamenlijk onderzoek.
De EAE wil in Nederland een internationaal center of excellence voor energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten.
TNO treedt op initiatief van EAE op als partner bij de opzet van het kenniscentrum en het stimuleren van onderzoek op gebied van energie. TNO levert een bijdrage in de vorm van parttime hoogleraren en onderzoeksprojecten. EAE wil behalve een kenniscentrum ook in Groningen een eigen living lab faciliteit ‘Entrance’ opzetten. In dat living lab kunnen zowel Nederlandse als Europese partners in samenwerking met HBO/WO instellingen onderzoek kunnen doen naar hedendaagse energievraagstukken, zoals  de ontwikkeling van ‘Smart Grids’.
Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig, steeds moeilijker te winnen en CO2-uitstoot zorgt voor milieuproblemen. Deze ontwikkelingen vragen om een ongekende transitie van de energievoorziening, met als ultiem doel een  zekere, duurzame  en betaalbare  energievoorziening. Deze verandering zal zich geleidelijk voltrekken.TNO draagt hier met toegepast onderzoek aan bij en gaat op zoek naar innovaties die zorgen voor efficiënt energie verbruik, energieopslag, lokale duurzame en intelligente energiesystemen.