Opinie: Is schaliegas wel een ‘game changer’?

Ooit van guar gehoord? Tot voor kort ik ook niet. Uit deze bonensoort wordt een goedje gebrouwen dat essentieel is voor het proces van ‘fracking’ om schaliegas uit de grond te halen. Guartekorten hebben echter tot grote onrust bij de gasmaatschappijen in de Verenigde Staten geleid. Hun winsten staan onder druk omdat de prijzen van de bonen in 2012 drastisch zijn gestegen. Misoogsten in de belangrijkste guarproducerende landen India (80% van de wereldproductie) en in mindere mate in Pakistan zijn daar debet aan. Daarnaast spelen in die landen endemische vormen van corruptie, uitbuiting en kinderarbeid op de guarvelden.