De PSO Ideeënbox Groen in gebruik

Komend schooljaar kunnen alle vmbo-scholen in Nederland aan de slag met de nieuwe PSO (praktische sectororiëntatie) ideeënbox Groen. De box is ontwikkeld door diverse brancheorganisaties die samen de gehele groene sector vertegenwoordigen. Er bleek erg veel behoefte aan goed lesmateriaal dat een goed totaalbeeld schetst van de brede groene sector. Dat bleek nog vaak eenzijdig en ouderwets. De box is inmiddels door 675 vmbo-scholen besteld.
De box is opgedeeld in vijf verschillende werelden: de wereld van groene ruimte & groene techniek, planten, dieren, voeding & gezondheid en de wereld van creativiteit in het groen. Via deze ideeënbox kunnen vmbo-leerlingen de wereld van groen ontdekken. De box bestaat uit leuke, interessante en praktische opdrachten. De komende weken worden alle boxen persoonlijk overhandigd op de scholen die een box hebben aangevraagd. Scholen die daar behoefte aan hebben, kunnen komend jaar hulp krijgen bij het gebruik van de box. Ook wordt actief ingezet op het aanbieden van ‘doe-opdrachten’ bij bedrijven in de regio.
PSO is een programma dat het vmbo in de eerste twee leerjaren aan hun leerlingen kan aanbieden. Het heeft als doel leerlingen in de eerste twee schooljaren een praktische kennismaking met de vmbo-sectoren (economie, techniek, zorg & welzijn en groen) te bieden en leerlingen te ondersteunen bij een sectorkeuze.
Heeft u de box nog niet in huis? PSO coördinatoren en decanen VMBO onderbouw kunnen via de website www.primaonderwijs.nl/psogroen de PSO-ideeënbox bestellen.

Energieonderzoek en -onderwijs trekken samen op

De Energy Academy Europe (EAE) en Energy research Centre of the Netherlands (ECN) gaan samenwerken op het gebied van energieonderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Door de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU), met een looptijd van vijf jaar, geven beide partijen ondersteuning aan de noodzakelijke transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst. Enkele belangrijke activiteiten die in de MoU zijn vastgelegd bestaan uit de nauwe samenwerking als strategische kennis partners, gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling.
De EAE is een internationaal center of excellence voor energieonderwijs, -onderzoek en innovatie en is een samenwerkingsverband van vijf partners: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en Energy Valley. De EAE beoogt bij te dragen aan de transitie naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een duurzamere energietoekomst. Meer informatie is te vinden op de EAE website www.energyacademy.org.
ECN is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied. Het heeft een sterke internationale positie op het gebied van zonne-energie, windenergie, beleid- en strategiestudies, biomassa, energie efficiency en milieuonderzoek. Hier wordt kennis en technologie ontwikkeld met en voor de markt die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. Daarbij voert ECN ook onderzoek uit naar toekomstmogelijkheden en economische achtergronden op energiegebied. ECN heeft vestigingen in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Wieringermeer, Brussel en China. Meer informatie is te vinden op de ECN website www.ecn.nl.