NMa beboet voormalig leidinggevenden Greenchoice

Energieleverancier Greenchoice is eind 2011 door de NMa beboet voor het jarenlang te laat of geen eindafrekeningen sturen aan consumenten die hun leveringsovereenkomst hadden beëindigd en nog geld tegoed hadden. De NMa heeft nu twee voormalig leidinggevenden van Greenchoice persoonlijk beboet voor het leiding geven aan die overtreding. Om ervoor te zorgen dat consumenten nu en in de toekomst vertrouwen houden in Greenchoice heeft de NMa tevens in de leveringsvergunning van Greenchoice specifieke eisen opgenomen voor de kwaliteit van de administratie.
Greenchoice zal blijvend haar administratieve processen op orde moeten hebben om de kans op herhaling van de overtredingen weg te nemen. De NMa heeft erop toegezien dat alle benadeelden alsnog hun eindafrekening hebben ontvangen en waar nodig hun geld hebben teruggekregen. Met de boetes en de specifieke eisen aan de vergunning rondt de NMa het onderzoek naar verzending van eindafrekeningen door Greenchoice af. De NMa zal Greenchoice nauwlettend in de gaten houden, maar heeft er vertrouwen in dat Greenchoice als betrouwbare energieleverancier haar klanten bedient.
De NMa vindt het belangrijk dat consumenten zonder zorgen kunnen overstappen naar een nieuwe leverancier. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat die overstap probleemloos verloopt en dat zij tijdig een eindafrekening ontvangen. De bedrijfsvoering van een energieleverancier moet altijd betrouwbaar zijn en de NMa is er om daarop toe te zien. Daarom heeft de NMa ingegrepen bij Greenchoice. Gelet op de rol van de voormalig leidinggevenden bij de overtredingen, legt de NMa ieder persoonlijk een boete op van EUR 450.000. In december jl. kreeg het bedrijf Greenchoice voor de overtreding een boete van EUR 7,2 miljoen opgelegd.