Atoomagentschap: beveiliging kerncentrales Nederland in orde

Uit een uitgebreid onderzoek van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) blijkt dat kerncentrales en andere nucleaire installaties in Nederland aan alle eisen voor beveiliging voldoen. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag 19 september 2012 aan de Tweede Kamer. Minister Verhagen is tevreden over het onderzoek: ‘Nederland voldoet aan de bestaande eisen en werkt aan verdere invoering van de nieuwste eisen als het gaat om beveiliging. Veiligheid bij kerncentrales moet voorop staan.
De beveiliging van alle Nederlandse nucleaire installaties is door het IAEA onder de loep genomen: de kerncentrale in Borssele, NRG Petten en de onderzoeksreactor in Delft. Het IAEA beveelt aan de nieuwste internationale beveiligingsvoorschriften ook in de Nederlandse wet- en regelgeving op te nemen.
De missie van de IAEA heeft de Nederlandse nucleaire installaties in de periode van 2005 tot 2012 4 keer bezocht. Nederland is het eerste West-Europese land waar de IAEA de complete reeks aan inspectiebezoeken heeft voltooid.

Kernfysische Dienst: geen twijfels veiligheid kerninstallaties

De Kernfysische Dienst (KFD) stelt dat de problemen in twee Belgische kerncentrales op dit moment geen reden zijn voor maatregelen ten aanzien van de kerncentrale Borssele. De in Belgie geconstateerde mogelijke afwijkingen zijn ook niet relevant voor de onderzoeksreactoren in Petten en Delft.
Dat schrijft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (ELI) in antwoord op Kamervragen over de Belgische kerncentrales Doel en Tihange.
Er is volgens de KFD geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de veiligheid in Borssele, Petten of Delft”, aldus minister Verhagen. ;De installaties voldoen bij wet aan de modernste veiligheidseisen.;
De KFD is de onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de veiligheid van kerninstallaties.
Minister Verhagen benadrukt dat het reactorvat in Borssele afkomstig is van een andere leverancier en gemaakt van materiaal met een andere samenstelling. De gevolgen van afwijkingen zoals in Doel zouden volgens de KFD in Borssele direct door de bestaande meetapparatuur worden opgespoord.
Verhagen heeft Belgie gevraagd een gezamenlijke oefening rond de kerncentrale in Tihange te organiseren. Op verzoek van de veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegezegd dat er een opslag van jodiumpillen in Limburg komt. Een dergelijke regionale opslag bestaat ook in Twente en Zeeland waar zich kerncentrales in de omgeving bevinden.
Over de wens van extra voorzorgsmaatregelen in geval van een ramp bij de kerncentrale in Tihange overlegt minister Verhagen binnenkort met de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Nederland blijft het Maaswater continue op radioactiviteit monitoren. Er zijn geen afwijkende meetwaarden gevonden.
Verhagen vindt het van belang dat het radioactief afval op de onderzoekslocatie in Petten zo snel als mogelijk wordt afgevoerd naar de COVRA in Zeeland. Daar wordt het afval voor tenminste 100 jaar veilig opgeslagen in speciaal daartoe ontworpen gebouwen. Het afval dient eind 2017 geheel te zijn afgevoerd.
Er is geen sprake van lekkage van radioactiviteit uit de opslag van vaten op de onderzoekslocatie in Petten. De eerder geconstateerde corrosie van enkele verpakkingen leidt niet tot een onveilige situatie. In het opslaggebouw bestaan meerdere veiligheidsbarrieres die dit voorkomen.
De Kernfysische Dienst houdt extra toezicht op de vorderingen bij het verwijderen van het afval en de andere activiteiten op de onderzoekslocatie in Petten.

Belgische centrales blijven langer open

De Belgische staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) wil afgeschreven energiecentrales langer openhouden. Wathelet (CDH) vreest dat als de centrales Doel3 en Tihange2 moeten sluiten door lekkende scheurtjes in de reactorvaten, de elektriciteitsprijzen wellicht zullen stijgen. De staatssecretaris zou onder meer ook de kolencentrale in het Oost-Vlaamse Ruien en de gasturbine in Drogenbos open willen houden. De oppositie vindt het geen goed idee. Die is voorstander van import.

GroenLinks bezorgd over lek Belgische kerncentrale

GroenLinks is bezorgd over het lek in de kerncentrale aan de Maas in Tihange, België. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft via Kamervragen opheldering gevraagd aan minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). De minister moet volgens de partij direct contact opnemen met zijn Belgische ambtsgenoot en vragen het lek te dichten en de centrale spoedig te sluiten.
Van Tongeren: “Nu bekend is dat al zes jaar radioactief water uit een van de bassins lekt, moet Verhagen direct contact opnemen met zijn Belgische ambtsgenoot. Niet alleen Belgie, maar ook Nederland loopt in deze gevaar: onveiligheid en vervuiling houden niet op bij grenzen.”
De Waalse krant La Libre stelt vanochtend dat al zes jaar bekend dat er radioactief water uit een van de bassins lekt. Desondanks stroomt er nog altijd vervuild water uit de centrale. Vlaamse experts melden dat het lek zeker niet onbelangrijk is, omdat microscheurtjes zich onvermijdelijk transformeren in grotere scheuren, zeker wanneer ze zich onderaan in het bassin bevinden.
Van Tongeren: “In Fukushima zijn omwonenden ook steeds verzekerd van de veiligheid van het project. Vorig jaar is aangetoond dat hier geen garanties voor te geven zijn. GroenLinks heeft al meerdere keren bij minister Verhagen haar twijfels over deze kerncentrale geuit. Het is nu tijd voor actie.”