FrieslandCampina: minder energie, meer water

FrieslandCampina heeft in 2011 de uitstoot van CO2 met 4,8 procent gereduceerd in vergelijking tot 2010. De onderneming gebruikte in totaal 7,6 procent minder energie. Van het totale elektriciteitsverbruik was 14 procent afkomstig uit duurzame bronnen. De cijfers zijn te vinden in het MVO-verslag 2011 dat FrieslandCampina heeft gepubliceerd. De doelstelling is een reductie van energie, water en afvalwater in 2020 met 20 procent. Het watergebruik van de zuivelonderneming nam toe met 24,5 procent.