Nieuw netwerk voor vrouwen in de energiesector

EnerShe, een netwerk opgezet voor en door vrouwen gericht op de energiesector, is sinds enkele weken actief. EnerShe is opgericht door Liesbeth Dik en Natalie Boeijen – van der Burg. Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn binnen de energiesector is hun ervaring dat werken met een vrouw binnen een overwegend mannelijke omgeving een andere vorm van herkenning en energie biedt.
Natalie speelde al langer met het idee om aandacht te schenken aan vrouwen in de energiesector. In 2008 initieerde zij reeds bij haar toenmalige werkgever een vrouwennetwerk dat gericht was op vrouwen werkzaam op managementpositie en hoger. Toen zij bij een project bij een regionale Netbeheerder kennismaakte met Liesbeth ontstond al snel het initiatief om een breder netwerk op te zetten, dan (hoger) management.
Met EnerShe willen Natalie en Liesbeth een netwerk vormen waar je met vrouwelijke sectorgenoten kennis kan maken, kennis en ervaringen kan delen, herkenning kan vinden en in een inspirerende setting kan samen komen. Bij EnerShe is deelname niet afhankelijk van de positie die een deelnemer binnen de eigen organisatie heeft of van het type organisatie maar van belang is dat zij haar focus heeft op (een deel van) de energiesector. Onder energiesector wordt hierbij verstaan elektriciteit, gas, olie en duurzame energie.
Het EnerShe netwerk is online te vinden op www.enershe.net en is actief op verschillende social media. Daarnaast wil EnerShe in de toekomst bijeenkomsten plannen zodat deelnemers elkaar live kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en ook kennis kunnen opdoen door presentaties van gastsprekers.  

Delftse e-neus genomineerd voor internationale milieuprijs

Op 13 september 2012 wordt in Wenen de winnaar van de Energy Globe World Award gekozen. Een innovatie van het Delftse bedrijf Comon Invent, de elektronische neus, is een van de drie kanshebbers voor deze internationale milieuprijs.
De elektronische neus, of kortweg e-neus, is een apparaatje dat continu de omgeving besnuffeld. De e-neus is online en wordt op afstand uitgelezen. Dit maakt de e-neus geschikt voor de bewaking van toepassingen waarbij mogelijk gassen vrijkomen die kunnen leiden tot overlast, milieubelasting of gevaarlijke situaties.
De e-neuzen zijn geschikt voor het monitoren van hinderlijke geuren. Ze worden ingezet op raffinaderijen en olieterminals, de staalindustrie, riool- en afvalwaterinstallaties en rondom bodemsaneringsprojecten. Comon Invent onderzoekt samen met bedrijven en instellingen hoe de omgeving op en rond industriegebieden effectief met e-neuzen kan worden gemonitoord. De milieudienst DCMR voert momenteel meerjarig onderzoeksproject uit met e-neuzen in de Rotterdamse Haven. Ook het RIVM en TNO verrichten onderzoek met de e-neuzen. Internationaal is er ook belangstelling voor de Delftse ontwikkeling. Zo snuffelen de e-neuzen in het riool van Berlijn en zijn ze operationeel in Oman.
De Energy Globe Award is een internationale milieuprijs die sinds 1999 jaarlijks wordt uitgereikt. Dit jaar zijn er ruim 1000 inzendingen uit 151 landen. Drie projecten zijn genomineerd de hoofdprijs. Tot nu toe heeft een Nederlandse inzending drie keer de tweede plaats bereikt. Comon Invent hoopt met de e-neus dit keer de hoofdprijs in de wacht te slepen.