Overheid medeverantwoordelijk halen aangescherpte uitstooteisen auto’s

Om de gisteren aangekondigde aangescherpte uitstooteisen voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens te halen, is een fikse investering van de industrie nodig. Dit alleen zal echter niet voldoende zijn, ook de overheid zal haar bijdrage moeten leveren om met name nieuwe technieken de ruimte te geven, stelt RAI Vereniging.
Gisteren heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan die ertoe moeten leiden dat nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens in 2020 aanzienlijk minder CO2 uitstoten. Deze voorstellen moeten een nog verdere bijdrage leveren aan de doelstelling van de EU om de totale broeikasgasemissies in 2020 tot 20 procent onder het niveau van 1990 terug te brengen. RAI Vereniging vindt de gestelde doelen erg ambitieus, maar wel begrijpelijk. Zij stelt echter dat de sector deze doelstelling niet alleen kan halen.
Nederland kent bijna de laagste gemiddelde uitstoot van Europa. Een verdere daling zal naar verwachting mede ingegeven moeten worden door de bredere inzet van nieuwe technieken en energiedragers zoals waterstof, groen gas en batterijelektrisch rijden. Om het gebruik van deze technieken aan te moedigen, moet de overheid inzetten op het faciliteren hiervan. Dit kan onder andere door het in de komende jaren doorontwikkelen en aanleggen van infrastructuur voor elektrisch- en waterstoflaadstations.
“In landen als Duitsland zet men al volop in op de bouw van bijvoorbeeld waterstoflaadstations. In Nederland lijken we wat achter te blijven,” stelt Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging. “Zowel overheid als industrie moeten zich inspannen om een succes te maken van nieuwe technieken zoals batterijelektrisch rijden, waterstof en groen gas. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, en verwachten van de overheid dat zij hetzelfde doet.”

Eerste CO2 neutrale bruiloft van Nederland

Een gemiddelde bruiloft stoot ruim 10 ton CO2 uit. Dit is meer dan de jaarlijkse uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden. De oprichters van Duurzame Bruiloft bewijzen dat het ook anders kan, en zelfs CO2-neutraal. Vervoer is bijvoorbeeld een grote CO2 post maar ook eten en drinken en kleding. Met kleine maatregelen en creatieve oplossingen bespaar je binnen de kortste keren 25% op CO2 -uitstoot. Tegelijkertijd kan je veel geld besparen met het nemen van duurzame keuzes. 7 juli 2012 vindt de eerste CO2-neutrale bruiloft plaats in Nederland. Hoeveel je zelf met je bruiloft kunt besparen, is uit te rekenen met de Duurzame Bruiloft CO2-quickscan. Ga hiervoor naarwww.duurzamebruiloft.nl.
Op basis van het CO2 rekenmodel is uit te rekenen hoeveel uitstoot een bruiloft met x aantal gasten oplevert. Het model bevat de berekeningen op gebied van ringen, drukwerk, kleding, eten & drinken, decoraties, vervoer, overnachtingen in hotels, afval en energieverbuik. De Duurzame Bruiloft database reikt oplossingen aan hoe met duurzame alternatieven de CO2-uitstoot te beperken. Voor de resterende uitstoot rekent het model uit hoeveel bomen zouden moeten worden aangeplant om te compenseren tot CO2 neutraliteit.
De database van duurzame bruiloft met de top 10 duurzame huwelijksonderdelen maakt het vinden van milieuvriendelijke alternatieven in Nederland makkelijk. Voorbeelden zijn zoveel mogelijk lokaal inkopen, kiezen voor seizoensproducten, stimuleren van carpooling, digitale uitnodigingen, één voor de gasten centrale locatie en ook tweedehands als je het hebt over kleding, ringen en decoraties. Op deze manier wordt belasting van het milieu beperkt, de duurzame (trouw)industrie gestimuleerd én ook geld bespaard door slim te kiezen, bijvoorbeeld door ‘oud goud’ te gebruiken voor de ringen, een tweedehands design jurk te kopen en online de uitnodigingen te versturen.
Op 7 juli zal de eerste CO2 neutrale bruiloft gaan plaatsvinden in Amsterdam, van de oprichtster van Duurzame Bruiloft. Dit zal tevens de kick-off zijn van Duurzame Bruiloft.