Nieuwe hoogrendement gasturbines waarborgen duurzame noodvoorzieningen VU

In het energiebedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum zijn nieuwe installaties geplaatst om de continuïteit van het noodelektriciteitsnet aan VU en VUmc te waarborgen. De nieuwe installatie bestaat uit twee hoogrendement gasturbines met daaraan gekoppeld elektrische en thermische energieopwekking en koelmachines. Hiermee is de betrouwbare en duurzame noodvoorziening van de VU en VUmc voor de komende 25 jaar gewaarborgd. De nieuwe installatie wordt gerealiseerd terwijl het dagelijks leven in de VU en VUmc gewoon doorgaat en zal medio 2014 operationeel zijn.
EU aanbesteding
De realisatie van de installaties is conform de EU aanbestedingsprocedures turn-key aanbesteed, inclusief 10-jarig onderhoud. Installatiebedrijf Wolter & Dros realiseert de warmtekrachtkoppeling in opdracht van het energiebedrijf VU/VUmc. Het contract daarvoor is woensdag getekend. Wolter & Dros is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de installatie. De installatie moet voldoen aan hoge prestatie-, milieu- en beschikbaarheidseisen. Continuïteit in de levering van energie bij uitval van het openbare elektriciteitsnet is hierbij uiteraard een van de eerste vereisten. Wolter & Dros levert de complete installatie turn-key waaronder de levering, montage, inbedrijfstelling en de bedrijfsvaardige oplevering vallen, alsmede het meerjarig onderhoud van de complete kerninstallatie. De vernieuwde installatie levert een bijdrage aan de duurzaamheidseis van de VU en VUmc.
De VU en VUmc bouwen onder de naam VU campus aan een open gebied aan de Zuidas dat inspeelt op de eisen die studenten, patiënten en medewerkers stellen aan hun omgeving. Een duurzame, gastvrije ontmoetingsplek waar wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij samenkomen.