Klachten over reclame van Nederlandse Energie Maatschappij

De Reclame Code Commissie heeft diverse klachten ontvangen over een televisiecommercial van de Nederlandse Energie Maatschappij. In deze televisiecommercial wordt, onder verwijzing naar het scheppingsverhaal in de Bijbel, een actie aangeprezen waarbij men drie zonnepanelen ontvangt. De klachten komen in essentie erop neer dat de reclame in strijd is met de goede smaak en het fatsoen, nodeloos kwetsend is voor gelovigen en misleidend is.
De Reclame Code Commissie heeft een aantal klachten geselecteerd die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd. De Commissie zal deze klachten behandelen op 2 augustus 2012. De uitspraak volgt kort daarop.
Om vertraging van de behandeling van de klachten te voorkomen, worden vergelijkbare klachten niet meer in behandeling genomen. De beslissing van de Reclame Code Commissie over de toelaatbaarheid van een reclame is niet afhankelijk van aantal ingediende klachten.