Energieprijzen 2013

Voor het vergelijken van de energieprijzen 2013 bent u op het juiste adres. Hier kunt hier de energieprijzen 2013 vergelijken, tevens kunt hier direct en veilig overstappen naar een goedkopere … Lees meer …

Top 5 energie aanbiedingen november 2012

Hieronder volgen de 5 goedkoopste energie aanbiedingen van de maand november 2012. De aanbiedingen en energiekosten zijn berekend op basis van het gemiddelde energieverbruik per Nederlands huishouden (3500 kwh stroom … Lees meer …

MKB gaat 20 procent energie besparen

Vijfhonderd mkb-ondernemers, van bakkers en slagers tot aan recreatie-, horeca- en metaalverwerkingsbedrijven, gaan zich inspannen om in anderhalf jaar tijd 20 procent energie te besparen op de werkvloer. MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel hee…

Forse investering in Ampyx Power

KLM, Rabobank en Schiphol gaan via het Dutch Greentech Fund en het Mainport Innovation Fund investeren in technologie van het Nederlandse bedrijf Ampyx Power. Dat maakt de zogenoenmde PowerPlane, die in staat is om windenergie op te wekken via een generator op de grond. Door bewegingen in de lucht wordt een lier aangedreven. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Ook het  Wereld Natuur Fonds en de TU Delft zijn bij het project betrokken.
Wereldwijd werken onderzoekers en bedrijven aan soortgelijk projecten, zij het dat iedereen het weer anders doet, zegt directeur Bas Lansdorp van Ampyx Power. Eén groep werkt aan een zeppelin die rondjes in de lucht draait.
Het bedrijf Brennels van Bob Crébas, een van de oprichters van Marktplaats, bood Ampyx Power al eens de ruimte twee jaar lang een proef te doen met deze vorm van alternatieve energie in de Noordoostpolder. Het prototype, met een spanwijdte van vijf meter en een luchtsnelheid van 45 kilometer per seconde, leverde 10 kilowatt energie op een hoogte van 200 meter.
Er zijn meer varianten van deze manier van stroomopwekking. Er zijn ook al eens proeven gedaan met de laddermolen van astronaut Wubbo Ockels. Een laddermolen bestaat uit een serie vliegers die zodanig zijn ingesteld dat zij omhooggaand veel harder trekken dan wanneer zij naar beneden gaan. Ook in dit geval wordt via een kabel een generator op de grond aangedreven. Eén laddermolen kan theoretisch tot kilometers hoogte reiken en ongeveer 100 megawatt aan energie opwekken. Voor diezelfde hoeveelheid energie zou een windmolenpark van een paar honderd molens nodig zijn.

Grote interesse in zonnepanelen onder huurders

Ongeveer 86 procent van de huurders wil graag zonnepanelen op het dak. Dat blijkt uit een onderzoek van de Woonbond onder ruim 500 huurders. Besparen op de energierekening is de belangrijkste reden voor hun interesse. Minder belasten van het milieu geldt als andere belangrijke reden. Ruim een kwart van de huurders noemt zonnepanelen ‘de toekomst’.
Zonnepanelen kunnen nu al rendabel worden toegepast op zowel eengezinswoningen als flatgebouwen. Toch stuit het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen op lastige wet- en regelgeving: een mooie taak voor het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, zodat de toepassing van zonnepanelen kan worden versneld.
Vrijwel alle politieke partijen willen meer aandacht voor het opwekken van eigen energie. Met het nieuwe kabinet in aantocht is het tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken. Een alliantie van maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond, liet de politiek onlangs weten daarbij te willen helpen. De alliantie pleit ervoor bewoners (kleinverbruikers) in staat te stellen zelf hun energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over wordt geheven. Huurders die onder een gedeeld dak wonen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) moeten zelf opgewekte energie kunnen verrekenen met hun eigen verbruik. Ook andere belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Daardoor wordt het voor nog meer mensen aantrekkelijk om te investeren in de opwekking van eigen duurzame energie.
Huurders met zonnepanelen kunnen direct flink besparen op hun stroomrekening. Ook voor verhuurders kan het financieel aantrekkelijk zijn om panelen te plaatsen. Toch is slechts 1% van de deelnemers aan het onderzoek van de Woonbond door de verhuurder benaderd over zonnepanelen. De helft van de huurders heeft aangegeven dat wel te willen. Ook is in het onderzoek bekeken hoeveel zij van zonnepanelen weten. Ruim driekwart van de huurders weet dat zonnepanelen een rendabele investering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van de werking van zonnepanelen. Ze begrijpen dat de panelen ook energie opwekken op minder zonnige dagen en dat overtollige energie aan het net terug wordt geleverd en later weer te gebruiken is. Huurders hebben echter weinig kennis over het onderhoud. 46% van de huurders denkt ten onrechte dat zonnepanelen (veel) onderhoud vragen.
Bijna de helft van de geïnteresseerden geeft in het onderzoek aan zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te willen. Daar hebben zij een hogere eigen bijdrage voor over omdat er ook een hogere opbrengst tegenover staat. Ruim de helft van de huurders wil de zonnepanelen echter niet zelf aanschaffen. Dat willen zij alleen als er met de verhuurder vooraf goede afspraken worden gemaakt over een restwaardevergoeding voor de panelen. De betaling (van de investering) van de zonnepanelen moet volgens de helft van de huurders lopen via een apart huurcontract. Bijna 60% van de huurders geeft de voorkeur aan maandelijkse controle van het verbruik en de werking van de zonnepanelen op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internetverbinding van de huurder.
Ga voor meer informatie en het onderzoeksrapport naar http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/nieuws/1015/Grote_interesse_in_zonnepanelen_onder_huurders/