Top 5 energie aanbiedingen november 2012

Hieronder volgen de 5 goedkoopste energie aanbiedingen van de maand november 2012. De aanbiedingen en energiekosten zijn berekend op basis van het gemiddelde energieverbruik per Nederlands huishouden (3500 kwh stroom … Lees meer …

MKB gaat 20 procent energie besparen

Vijfhonderd mkb-ondernemers, van bakkers en slagers tot aan recreatie-, horeca- en metaalverwerkingsbedrijven, gaan zich inspannen om in anderhalf jaar tijd 20 procent energie te besparen op de werkvloer. MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel hee…

Forse investering in Ampyx Power

KLM, Rabobank en Schiphol gaan via het Dutch Greentech Fund en het Mainport Innovation Fund investeren in technologie van het Nederlandse bedrijf Ampyx Power. Dat maakt de zogenoenmde PowerPlane, die in staat is om windenergie op te wekken via een generator op de grond. Door bewegingen in de lucht wordt een lier aangedreven. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Ook het  Wereld Natuur Fonds en de TU Delft zijn bij het project betrokken.
Wereldwijd werken onderzoekers en bedrijven aan soortgelijk projecten, zij het dat iedereen het weer anders doet, zegt directeur Bas Lansdorp van Ampyx Power. Eén groep werkt aan een zeppelin die rondjes in de lucht draait.
Het bedrijf Brennels van Bob Crébas, een van de oprichters van Marktplaats, bood Ampyx Power al eens de ruimte twee jaar lang een proef te doen met deze vorm van alternatieve energie in de Noordoostpolder. Het prototype, met een spanwijdte van vijf meter en een luchtsnelheid van 45 kilometer per seconde, leverde 10 kilowatt energie op een hoogte van 200 meter.
Er zijn meer varianten van deze manier van stroomopwekking. Er zijn ook al eens proeven gedaan met de laddermolen van astronaut Wubbo Ockels. Een laddermolen bestaat uit een serie vliegers die zodanig zijn ingesteld dat zij omhooggaand veel harder trekken dan wanneer zij naar beneden gaan. Ook in dit geval wordt via een kabel een generator op de grond aangedreven. Eén laddermolen kan theoretisch tot kilometers hoogte reiken en ongeveer 100 megawatt aan energie opwekken. Voor diezelfde hoeveelheid energie zou een windmolenpark van een paar honderd molens nodig zijn.

Grote interesse in zonnepanelen onder huurders

Ongeveer 86 procent van de huurders wil graag zonnepanelen op het dak. Dat blijkt uit een onderzoek van de Woonbond onder ruim 500 huurders. Besparen op de energierekening is de belangrijkste reden voor hun interesse. Minder belasten van het milieu geldt als andere belangrijke reden. Ruim een kwart van de huurders noemt zonnepanelen ‘de toekomst’.
Zonnepanelen kunnen nu al rendabel worden toegepast op zowel eengezinswoningen als flatgebouwen. Toch stuit het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen op lastige wet- en regelgeving: een mooie taak voor het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, zodat de toepassing van zonnepanelen kan worden versneld.
Vrijwel alle politieke partijen willen meer aandacht voor het opwekken van eigen energie. Met het nieuwe kabinet in aantocht is het tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken. Een alliantie van maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond, liet de politiek onlangs weten daarbij te willen helpen. De alliantie pleit ervoor bewoners (kleinverbruikers) in staat te stellen zelf hun energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over wordt geheven. Huurders die onder een gedeeld dak wonen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) moeten zelf opgewekte energie kunnen verrekenen met hun eigen verbruik. Ook andere belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Daardoor wordt het voor nog meer mensen aantrekkelijk om te investeren in de opwekking van eigen duurzame energie.
Huurders met zonnepanelen kunnen direct flink besparen op hun stroomrekening. Ook voor verhuurders kan het financieel aantrekkelijk zijn om panelen te plaatsen. Toch is slechts 1% van de deelnemers aan het onderzoek van de Woonbond door de verhuurder benaderd over zonnepanelen. De helft van de huurders heeft aangegeven dat wel te willen. Ook is in het onderzoek bekeken hoeveel zij van zonnepanelen weten. Ruim driekwart van de huurders weet dat zonnepanelen een rendabele investering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van de werking van zonnepanelen. Ze begrijpen dat de panelen ook energie opwekken op minder zonnige dagen en dat overtollige energie aan het net terug wordt geleverd en later weer te gebruiken is. Huurders hebben echter weinig kennis over het onderhoud. 46% van de huurders denkt ten onrechte dat zonnepanelen (veel) onderhoud vragen.
Bijna de helft van de geïnteresseerden geeft in het onderzoek aan zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te willen. Daar hebben zij een hogere eigen bijdrage voor over omdat er ook een hogere opbrengst tegenover staat. Ruim de helft van de huurders wil de zonnepanelen echter niet zelf aanschaffen. Dat willen zij alleen als er met de verhuurder vooraf goede afspraken worden gemaakt over een restwaardevergoeding voor de panelen. De betaling (van de investering) van de zonnepanelen moet volgens de helft van de huurders lopen via een apart huurcontract. Bijna 60% van de huurders geeft de voorkeur aan maandelijkse controle van het verbruik en de werking van de zonnepanelen op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internetverbinding van de huurder.
Ga voor meer informatie en het onderzoeksrapport naar http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/nieuws/1015/Grote_interesse_in_zonnepanelen_onder_huurders/

Samenwerken TNO en EAE op gebied onderwijs en onderzoek energie

Energy Academy Europe en TNO hebben met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) hun samenwerking bekrachtigd. Beide partijen werken aan de noodzakelijke transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst. In de MoU met een looptijd van vijf jaar is onder meer de nauwe samenwerking als strategische kennispartners vastgelegd, naast kennisuitwisseling en gezamenlijk onderzoek.
De EAE wil in Nederland een internationaal center of excellence voor energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten.
TNO treedt op initiatief van EAE op als partner bij de opzet van het kenniscentrum en het stimuleren van onderzoek op gebied van energie. TNO levert een bijdrage in de vorm van parttime hoogleraren en onderzoeksprojecten. EAE wil behalve een kenniscentrum ook in Groningen een eigen living lab faciliteit ‘Entrance’ opzetten. In dat living lab kunnen zowel Nederlandse als Europese partners in samenwerking met HBO/WO instellingen onderzoek kunnen doen naar hedendaagse energievraagstukken, zoals  de ontwikkeling van ‘Smart Grids’.
Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig, steeds moeilijker te winnen en CO2-uitstoot zorgt voor milieuproblemen. Deze ontwikkelingen vragen om een ongekende transitie van de energievoorziening, met als ultiem doel een  zekere, duurzame  en betaalbare  energievoorziening. Deze verandering zal zich geleidelijk voltrekken.TNO draagt hier met toegepast onderzoek aan bij en gaat op zoek naar innovaties die zorgen voor efficiënt energie verbruik, energieopslag, lokale duurzame en intelligente energiesystemen.

Al 1100 zakelijke klanten gebruiken Energiemanager Expert

Bij bedrijven en organisaties blijkt veel behoefte aan inzicht in het energieverbruik. Dat blijkt uit de populariteit van de Energiemanager Expert, die Eneco eind 2010 lanceerde. De online tool biedt per locatie snel en eenvoudig inzicht in het energieverbruik en geeft energiemanagers daarmee de kennis die nodig is om te kunnen besparen op energie. Voor gebruikers van de Energiemanager Expert is de tool vanaf vandaag ook als gratis app verkrijgbaar voor zowel iOS (iPhone) als Android. Waar hij of zij zich ook bevindt, de gebruiker kan overal het energieverbruik in zijn of haar organisatie monitoren.
De Energiemanager Expert is een abonnementsdienst die dagelijks meetdata toevoegt aan de gebruikshistorie en inzicht biedt op basis van kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas. De tool biedt daarnaast veel praktische mogelijkheden voor analysedoeleinden en is bedoeld voor bedrijven die continu controle op hun energiegebruik willen houden. De Energiemanager is uniek omdat de mogelijkheid is ingebouwd om onder het personeel van de diverse locaties een ‘elektrachallenge’ te houden. Zo kan een filiaalbedrijf eenvoudig een onderlinge energiebesparingswedstrijd organiseren tussen de aangesloten winkels.
Ron Stehouwer, Eneco productmanager duurzaam: ’Energiebesparing is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van gedrag en bewustwording. Met de Energiemanager Expert en de Energiemanager Mobiel app bieden wij de tools die nodig zijn om te kunnen besparen op energie. Het is aan de ondernemers zelf om deze tools te gebruiken, de uitdaging aan te gaan en echt tot besparingen te komen. Besparen doe je pas als je letterlijk de knop om zet. Daarnaast adviseren wij om binnen de organisatie iemand verantwoordelijk te maken voor energiemanagement.”
Inzicht in het energieverbruik van locaties: profiel vergelijken met gemiddeld dagprofiel (gespecificeerd per uur) om ongewenste pieken en bijvoorbeeld verbruik buiten werktijd inzichtelijk te maken. Inzicht in weekverbruik om ongewenst verbruik in het weekend en afwijkingen per dag te signaleren. Dashboard met stijgers en dalers: voor bedrijven met meerdere locaties is het dashboard uit de Energiemanager Expert in de app verwerkt. Zo zijn per locatie de belangrijkste stijgingen en dalingen in het verbruik direct zichtbaar. Mogelijkheid om favoriete locaties te bookmarken. Helder overzicht van gerealiseerde besparingen: toont of besparingen worden gehaald. De app berekent direct of het maand- en jaarverbruik onder dat van vorig jaar ligt. De uitkomsten worden getoond in handige minirapportages. Besparingstips: overzicht van praktische tips om te besparen op verbruik en de mogelijkheid om direct contact op te nemen met besparingsadviseur. Notificatiecentrum: toont alle relevante meldingen, zoals pieken in verbruik, rechtstreeks op mobiele telefoon. Bron: Communication & Public Affairs

Nieuw netwerk voor vrouwen in de energiesector

EnerShe, een netwerk opgezet voor en door vrouwen gericht op de energiesector, is sinds enkele weken actief. EnerShe is opgericht door Liesbeth Dik en Natalie Boeijen – van der Burg. Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn binnen de energiesector is hun ervaring dat werken met een vrouw binnen een overwegend mannelijke omgeving een andere vorm van herkenning en energie biedt.
Natalie speelde al langer met het idee om aandacht te schenken aan vrouwen in de energiesector. In 2008 initieerde zij reeds bij haar toenmalige werkgever een vrouwennetwerk dat gericht was op vrouwen werkzaam op managementpositie en hoger. Toen zij bij een project bij een regionale Netbeheerder kennismaakte met Liesbeth ontstond al snel het initiatief om een breder netwerk op te zetten, dan (hoger) management.
Met EnerShe willen Natalie en Liesbeth een netwerk vormen waar je met vrouwelijke sectorgenoten kennis kan maken, kennis en ervaringen kan delen, herkenning kan vinden en in een inspirerende setting kan samen komen. Bij EnerShe is deelname niet afhankelijk van de positie die een deelnemer binnen de eigen organisatie heeft of van het type organisatie maar van belang is dat zij haar focus heeft op (een deel van) de energiesector. Onder energiesector wordt hierbij verstaan elektriciteit, gas, olie en duurzame energie.
Het EnerShe netwerk is online te vinden op www.enershe.net en is actief op verschillende social media. Daarnaast wil EnerShe in de toekomst bijeenkomsten plannen zodat deelnemers elkaar live kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en ook kennis kunnen opdoen door presentaties van gastsprekers.  

Amsterdam Smart City lanceert nieuwe website

Het platform Amsterdam Smart City lanceert Amsterdamsmartcity.nl. De website informeert bezoekers over alle innovatieve activiteiten die plaatsvinden in de Metropoolregio Amsterdam, waaronder slimme sportparken, Groene Grachten, Slim werken@IJburg, Klimaatstraat, Health-lab en Amsterdam Opent. In alle projecten draait het om de samenwerking tussen verschillende organisaties die innovatieve oplossingen, technologieën en aanpakken testen die bijdragen bij aan de ontwikkeling van een slimme stad.
Het doel van de website is om organisaties en bewoners kennis te laten maken met deze verschillende initiatieven. Door dit overzicht van meer dan 30 projecten te geven wordt de opgedane kennis gedeeld en worden andere partijen geïnspireerd ook samen te gaan werken. Met deze kennis kunnen zij nog slagvaardiger te werk gaan om de Metropoolregio Amsterdam verder te ontwikkelen als slimme stad.
Met meer dan negentig partners laat het platform Amsterdam Smart City op de website een kaart zien van de Metropoolregio Amsterdam met daarop meer dan 30 verschillende projecten en initiatieven in de regio.
De projecten zijn verdeeld over de vijf thema’s: wonen, werken, mobiliteit, publieke faciliteiten en open data. Op de homepage kan men via de kaart navigeren en zo de verschillende projecten bekijken. Men kan ook per partner, thema of gebied zoeken. Bij elk project toont de website achtergrondinformatie, YouTube-video’s, foto’s, een overzicht van alle partners die betrokken zijn en is er een uitgebreid kenniscentrum met relevantie informatie over smart cities. De website wordt continu aangevuld met nieuwe initiatieven om zo te laten zien wat er allemaal in de regio gebeurt en om de opgedane kennis te delen.