Boetes voor oud bestuurders Greenchoice

6 juli 2012 – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft twee oud bestuurders (John Appeldoorn en Michiel Rexwinkel) van energieleverancier Greenchoice een boete gegeven van in totaal 900.000 euro (ieder 450.000 euro). De oud bestuurders worden verantwoordelijk gehouden voor de jarenlange slechte administratie. Het ging hierbij om de afhandeling van de eindafrekeningen.

greenchoiceKlanten die het energiecontract bij Greenchoice hadden opgezegd, omdat ze waren overgestapt naar een andere energieleverancier, kregen te laat of geen eindafrekening. In veel gevallen kregen de voormalige klanten daardoor hun geld niet terug. Volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit betekende dit dat klanten die te hoge voorschotten betaalden en die nog recht hadden op geldteruggave van Greenchoice uit de lijst werden geknipt. Zo werd tussen 2005 en 2011 €8,6 miljoen achterovergedrukt.

Rob van Rees, blijkt volgens een verklaring voor de rechtbank op de hoogte te zijn geweest, maar keurde de fratsen af. Rob van Rees stapte daarom in 2011 op.

2011 – Greenchoice krijgt boete van ruim 7 miljoen euro

Greenchoice zelf kreeg eind vorig jaar al een boete van ruim 7 miljoen euro van de NMa. Dankzij ingrijpen van de mededigingsautoriteit heeft iedereen die nog een bedrag tegoed had inmiddels zijn geld terug. Met de boetes en de specifieke eisen aan de vergunning rondt de NMa het onderzoek naar verzending van eindafrekeningen door Greenchoice af. De NMa zal Greenchoice nauwlettend in de gaten houden, maar heeft er vertrouwen in dat Greenchoice als betrouwbare energieleverancier haar klanten  bedient.

Nederlandse Mededingingsautoriteit

De NMa vindt het belangrijk dat consumenten zonder problemen kunnen overstappen naar een nieuwe energiemaatschappij. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de overstap vlekkeloos verloopt en dat zij tijdig een eindafrekening ontvangen. De bedrijfsvoering van een energieleverancier moet altijd betrouwbaar zijn en de NMa is er om daarop toe te zien. Daarom heeft de NMa ingegrepen bij Greenchoice.