Greenpeace plaatst Eneco aan de top in groene-stroomklassement

Met een score van 17/20 scheert Eneco hoge toppen in het jaarlijkse klassement van groene stroomleveranciers van Greenpeace België. Het is de eerste keer dat Eneco in rekening genomen werd voor de jaarlijkse rangschikking die investeringsbeleid, elektriciteitsproductie en de energiemix van de energieleverancier in de weegschaal legt. Voor Eneco is het een welkome erkenning voor het investeringsbeleid dat het bedrijf voert voor duurzame energie in België. ‘Als Eneco dit beleid doorzet, kan de score in de toekomst nog verhogen’, aldus Brecht van Der Meulen van Greenpeace.
Meteen bij de eerste keer dat Eneco in het groene-stroomklassement opgenomen wordt, bereikt de nieuwe energieleverancier de vierde plaats. Christophe Degrez is zeer opgezet met het resultaat. ‘Enkel drie coöperatieven gaan ons vooraf. De erkenning geldt niet alleen voor Eneco, maar ook voor al onze klanten die bewust gekozen hebben om België te verduurzamen. Samen met hen kunnen we het investeringsbeleid verder zetten.’ Greenpeace geeft punten aan het investeringsbeleid, de elektriciteitsproductie en de energiemix (welk percentage van de energie komt uit fossiele brandstoffen, uit windenergie, enz. …) van de energieleverancier. Eneco positioneert zich op deze drie vlakken als grootste, écht groene energieproducent met impact. Er werden meer dan 150.000 contracten afgesloten sinds de intrede op de Belgische residentiële markt in augustus 2011.
De ambities van Eneco blijken zowel uit de huidige productie als uit de geplande investeringen. Eneco kiest er voluit voor om haar energie in België te produceren voor de klanten die ze hier heeft. Momenteel wordt 43% van de energie die Eneco hier aan haar klanten levert al in België geproduceerd.  Tegen 2016 moet alle elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen komen. Die groene energie wordt enkel geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en biomassa. Zo beschikt Eneco over meer dan 70 windmolens, 20 megawatt capaciteit zonne-energie en twee biogascentrales.