Forse investering in Ampyx Power

KLM, Rabobank en Schiphol gaan via het Dutch Greentech Fund en het Mainport Innovation Fund investeren in technologie van het Nederlandse bedrijf Ampyx Power. Dat maakt de zogenoenmde PowerPlane, die in staat is om windenergie op te wekken via een generator op de grond. Door bewegingen in de lucht wordt een lier aangedreven. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Ook het  Wereld Natuur Fonds en de TU Delft zijn bij het project betrokken.
Wereldwijd werken onderzoekers en bedrijven aan soortgelijk projecten, zij het dat iedereen het weer anders doet, zegt directeur Bas Lansdorp van Ampyx Power. Eén groep werkt aan een zeppelin die rondjes in de lucht draait.
Het bedrijf Brennels van Bob Crébas, een van de oprichters van Marktplaats, bood Ampyx Power al eens de ruimte twee jaar lang een proef te doen met deze vorm van alternatieve energie in de Noordoostpolder. Het prototype, met een spanwijdte van vijf meter en een luchtsnelheid van 45 kilometer per seconde, leverde 10 kilowatt energie op een hoogte van 200 meter.
Er zijn meer varianten van deze manier van stroomopwekking. Er zijn ook al eens proeven gedaan met de laddermolen van astronaut Wubbo Ockels. Een laddermolen bestaat uit een serie vliegers die zodanig zijn ingesteld dat zij omhooggaand veel harder trekken dan wanneer zij naar beneden gaan. Ook in dit geval wordt via een kabel een generator op de grond aangedreven. Eén laddermolen kan theoretisch tot kilometers hoogte reiken en ongeveer 100 megawatt aan energie opwekken. Voor diezelfde hoeveelheid energie zou een windmolenpark van een paar honderd molens nodig zijn.