Waarom is mijn energierekening zo hoog?

Veel mensen vragen zich af waarom hun energierekening zo hoog is en waarom zij ineens (meer) geld moeten bijbetalen terwijl hun energieverbruik niet hoger is geworden of amper is gewijzigd. Hier geven we u uitleg waarom uw energierekening hoger kan zijn uitgevallen dan u had verwacht.

Wat u eerst moet weten is het volgende. Sinds de energiemarkt in 2004 door de overheid is vrijgegeven mogen energieleveranciers zelf hun tarieven voor gas, licht en vastrecht bepalen. Energieleveranciers kunnen hun tarieven 1 keer per half jaar (dus 2x per jaar)  aanpassen. De datums waarop de tariefwijzigingen plaatsvinden  zijn 1 januari en op 1 juli van ieder jaar.

De berekening van uw (maandelijkse) energierekening

Uw energieleverancier zal aan de hand van de energietarieven en uw energieverbruik bepalen hoeveel u per maand moet betalen voor uw stroom en gas, oftewel de hoogte van uw energierekening. Aan het begin van ieder jaar moet u de meterstanden doorgeven zodat uw energieleverancier weet hoeveel stroom en gas u hebt verbruikt. Geeft u de meterstanden niet door, dan zal de energieleverancier uw energieverbruik zelf inschatten. Bij een inschatting zal de leverancier eerder een hoger energieverbruik aanhouden dan een laag energieverbruik (Geef dus altijd zélf uw meterstanden door). U betaalt het gehele jaar door dezelfde energierekening op basis van de door u doorgegeven meterstanden en natuurlijk de energietarieven die de energieleverancier per kwh en per m³ in rekening brengt. Aan het eind van het jaar geeft u weer opnieuw door hoeveel stroom en gas u hebt verbruikt waardoor de energieleverancier weet hoeveel stroom en gas u het voorgaande jaar hebt verbruikt. Aan de hand van de verbruiksgegevens ontvangt u een eindafrekening.

Uw (jaarlijkse) eindafrekening

In de eindafrekening laat de energieleverancier u zien hoeveel stroom en gas u hebt verbruikt én of dit meer of minder is dan waarop de energierekening in eerste instantie was gebaseerd. Is uw energieverbruik hoger geworden? Dan moet u geld bijbetalen en zal de nieuwe maandelijkse energierekening opnieuw worden afgestemd op uw (hogere) energieverbruik. Is uw energieverbruik gedaald? Dan hebt u iedere maand meer betaald dan nodig was. In dat geval krijgt u dus geld terug van de energieleverancier.

Waarom u moet bijbetalen

Als u meer energie verbruikt, dan moet u bijbetalen en als u minder energie verbruikt moet u geld terug krijgen. Toch krijgt u niet altijd geld terug. De reden hiervoor is om dat uw eindafrekening per jaar(!) wordt gemaakt en de tarieven per halfjaar(!) kunnen veranderen. Dus, wanneer de energietarieven na 6 maanden worden gewijzigd merkt u dat dus pas aan het eind van het jaar. De eerste 6 maanden waren gebaseerd op het lagere energietarief en de laatste 6 maanden op het hogere tarief. We geven u een paar voorbeelden.

Uw energieverbruik is hoger

Stel: Uw energierekening is nu 100 euro per maand. Maar u verbruikt voor 110 euro per maand, dan is uw energieverbruik 10% hoger dan het energieverbruik waarop uw energierekening is gebaseerd. In dat geval moet u aan het eind van het jaar die 10% teveel verbruikte energie bijbetalen. Dus 12 x 10 euro. Op uw eindafrekening komt dan ook te staan dat u 120 euro teveel hebt verbruikt. U moet daarom nog 120 euro extra bijbetalen. U hebt dus over een periode van een jaar 1200 + 120 euro verbruikt. Het gevolg is dat uw  energierekening in het volgende jaar op basis van uw (hogere) energieverbruik 10 euro stijgt naar 110 per maand.

Uw energietarieven zijn hoger

Stel uw energierekening is nu 100 euro per maand. Maar de energieleverancier heeft de energietarieven aangepast(!). De energietarieven zijn na 6 maanden met 10% gestegen tov de energietarieven die u in het eerste jaar betaalde. In dat geval ziet u op uw eindafrekening (Pas na 12 maanden) dat u moet bijbetalen. Dat betekent dat u voor de laatste 6 maanden 10% extra moet bijbetalen omdat de energietarieven de laatste 6 maanden 10% hoger zijn geworden. U moet dus 60 euro bijbetalen. U hebt dus over een periode van een jaar 1200 + 60 euro verbruikt. Het gevolg is dat uw energierekening in het volgende jaar op basis van de (hogere) energietarieven 5 euro per maand stijgt naar 105 euro per maand.

Uw energieverbruik én uw energietarieven zijn hoger!

Stel uw energieverbruik is met 10% toegenomen én de energietarieven zijn de laatste 6 maanden van een jaar met 10% toegenomen. U hebt dus het hele jaar 100 euro per maand betaald, maar aan het eind van het jaar hebt u voor €1200,- (energierekening) + €120,- (teveel verbruikt) + €60,- (gestegen energietarieven)  = €1380,- verbruikt. In dit geval moet u aan het eind van het jaar dus €180,- bijbetalen. Uw energierekening zal op basis daarvan stijgen naar (€1380 / 12 maanden)  €115,- per maand.

U bent het niet eens met uw energierekening

Bent u het niet eens met de hoogte van uw energierekening? Dan kunt u een klacht indienen tegen de hoogte van ervan. Hieronder ziet u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. Wel moet u de tekst aanpassen zodat deze aansluit bij wat precies uw klacht is.

Afzender

[Naam] [Adres] [Postcode en woonplaats] [E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf] [Adres] [Postcode en plaats]

Betreft: Klacht tegen de hoogte van de voorschotnota

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer, mevrouw,

Op [invullen datum] heb ik mijn voorschotnota ontvangen. Ik heb een klacht tegen deze nota. Mijn klacht is dat het voorschotbedrag te hoog/te laag [weglaten wat niet van toepassing is] is vastgesteld. Ik verzoek u dit voorschotbedrag te verhogen naar/verlagen tot met [invullen gewenste bedrag] per maand.

Ik verzoek u vriendelijk binnen vier weken op mijn bezwaar te reageren, en de hoogte van mijn voorschotnota zo spoedig mogelijk aan te passen. Indien mijn vraag klacht binnen deze termijn niet (naar tevredenheid) is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Energiekosten berekenen

Uw kunt de energiekosten van alle energieleveranciers eens berekenen om te bekijken of het mogelijk is om te besparen. Bent u in bezit van een standaard energiecontract? Dan doet u er absoluut verstandig aan om de energiekosten te vergelijken. Het is in meer dan 80% van alle gevallen mogelijk om veel geld te besparen. Start hier met energie vergelijken en bereken uw voordeel.

Energie vergelijken