Energiemaatschappijen

Energiemaatschappijen zijn bedrijven die huishoudens en bedrijven voorzien van stroom en gas, oftewel energie. Op de Nederlandse energiemarkt zijn verschillende energiemaatschappijen actief. Alle energiemaatschappijen hanteren verschillende tarieven voor de levering van hun producten (stroom en gas) en diensten (klantenservice, netbeheer, storingsdienst etc)


Energiemaatschappijen vergelijken

Tot het jaar 2001 was men beperkt tot de energielevering van de traditionele energiemaatschappijen (Nuon, Essent en Eneco). Deze energiemaatschappijen beheerden elk een eigen gedeelte van de Nederlandse bodem en voorzagen de inwoners van de desbetreffende gebieden van energie. Het was tot 2001 voor bedrijven en tot 2004 voor consumenten niet mogelijk om zelf te bepalen bij welke energiemaatschappij zij hun energie afnamen.

Liberalisering van de energiemarkt

Sinds de energiemarkt in 2001 gedeeltelijk en in 2004 volledig is vrijgemaakt door de Nederlandse overheid mogen bedrijven en consumenten zelf bepalen van welke energiemaatschappij zij hun energie geleverd krijgen. Het vrijgeven van de energiemarkt noemen we de liberalisering van de energiemarkt. De energiemarkt is door de overheid geliberaliseerd om nieuwe energiemaatschappijen toe te laten op de Nederlandse energiemarkt.

Besparen op de energiekosten door vrije keuze

Doordat er sinds de liberalisering van de Nederlandse energiemarkt naast de traditionele energiemaatschappijen ook nieuwe energiemaatschappijen energie konden leveren tegen door hun zelf te bepalen energietarieven werd het mogelijk om te switchen naar een andere energiemaatschappij en daardoor te besparen op de energiekosten. Echter was het in die tijd zeer moeilijk om te bepalen welke energiemaatschappij nu wel en niet goedkoop waren.

De komst van nieuwe energiemaatschappijen vrije energiemarkt

Al snel na de liberalisering melden zich nieuwe energiemaatschappijen aan die de energiemarkt wilden gaan betreden en begonnen de eerste bedrijven en huishoudens te switchen van energiemaatschappij. Zo snel zelfs dat de nieuwe energiemaatschappijen de vraag naar energie voor hun nieuwe klanten administratief niet konden bolwerken. Hierdoor ontstonden bij het overstapproces veel problemen zoals dubbele energierekeningen en afsluiting van energie daar waar dat niet moest gebeuren. Tegelijkertijd begonnen de nieuwe energiemaatschappijen zelf veel klanten te werven met reclamecampagnes op tv, radio en later ook op internet.

Klantenwerving van energiemaatschappijen

Ook werden callcenters en huis aan huis verkopers ingezet om zoveel mogelijk klanten te werven. Ook dat zorgde voor veel problemen. Zo werden veel mensen ingeschreven bij een nieuwe energiemaatschappij terwijl zij daar in feite geen toestemming voor hadden gegeven. Onder het mom van een offerte aanvraag, kreeg het bedrijf of huishouden in kwestie een overeenkomst op de mat waarin stond dat ze nu klant waren bij de nieuwe energiemaatschappij.

Toezichthouder op de vrije energiemarkt

Om er voor te zorgen dat de vrije marktwerking toch in goede banen werd geleidt heeft de overheid een toezichthouden (de energiekamer) opgericht. Door de energiekamer werden nieuwe regels opgesteld waar de energiemaatschappijen zich aan moesten houden die er voor moeten zorgen dat consumenten en bedrijven makkelijker en zonder problemen konden switchen tussen de energiemaatschappijen. Wanneer dat niet gebeurde liepen de energiemaatschappijen die zich schuldig maakten aan het overtreden van die regels het risico een boete te krijgen.

Snel na de invoering van de regels werden de eerste energiemaatschappijen beboet door de toezichthouder. Op die manier werd er streng toezicht gehouden op de energiemarkt wat er toe leidde dat energiemaatschappijen steeds voorzichtiger werden met klanten werven, maar ook hun diensten en producten leerden verbeteren.

Energiemaatschappijen vergelijken

Sinds het vrijgeven van de energiemarkt is er veel gebeurt. Anno 2012 is het vrijwel kinderlijk eenvoudig om te switchen van energiemaatschappij. De energiemarkt is volop in beweging en meer dan 20% van de Nederlandse huishoudens is al eens veranderd van energiemaatschappij. In 2011 waren zelfs nog nooit zoveel mensen overgestapt naar een andere energiemaatschappij dan in alle jaren daarvoor. De verwachting is dan ook dat er in 2013 nog meer mensen zullen overstappen.