NMa beboet voormalig leidinggevenden Greenchoice

Energieleverancier Greenchoice is eind 2011 door de NMa beboet voor het jarenlang te laat of geen eindafrekeningen sturen aan consumenten die hun leveringsovereenkomst hadden beëindigd en nog geld tegoed hadden. De NMa heeft nu twee voormalig leidinggevenden van Greenchoice persoonlijk beboet voor het leiding geven aan die overtreding. Om ervoor te zorgen dat consumenten nu en in de toekomst vertrouwen houden in Greenchoice heeft de NMa tevens in de leveringsvergunning van Greenchoice specifieke eisen opgenomen voor de kwaliteit van de administratie.
Greenchoice zal blijvend haar administratieve processen op orde moeten hebben om de kans op herhaling van de overtredingen weg te nemen. De NMa heeft erop toegezien dat alle benadeelden alsnog hun eindafrekening hebben ontvangen en waar nodig hun geld hebben teruggekregen. Met de boetes en de specifieke eisen aan de vergunning rondt de NMa het onderzoek naar verzending van eindafrekeningen door Greenchoice af. De NMa zal Greenchoice nauwlettend in de gaten houden, maar heeft er vertrouwen in dat Greenchoice als betrouwbare energieleverancier haar klanten bedient.
De NMa vindt het belangrijk dat consumenten zonder zorgen kunnen overstappen naar een nieuwe leverancier. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat die overstap probleemloos verloopt en dat zij tijdig een eindafrekening ontvangen. De bedrijfsvoering van een energieleverancier moet altijd betrouwbaar zijn en de NMa is er om daarop toe te zien. Daarom heeft de NMa ingegrepen bij Greenchoice. Gelet op de rol van de voormalig leidinggevenden bij de overtredingen, legt de NMa ieder persoonlijk een boete op van EUR 450.000. In december jl. kreeg het bedrijf Greenchoice voor de overtreding een boete van EUR 7,2 miljoen opgelegd.

Op naar een duurzame campus

Eind juni zijn op Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam bijna tweehonderd zonnepanelen geplaatst. Met de zonnecellen voorziet het C-gebouw, een gemeentelijk monument, zichzelf gemiddeld twee maanden per jaar van hernieuwbare energie. De 290 vierkante meter aan zonnepanelen maken deel uit van de inspanningen van de EUR om zoveel mogelijk energie te besparen. De zonnepanelen leveren energie voor een zesde deel van het totale verbruik van het C-gebouw. Later komt er op het dak ook nog 3.300m² sedumbeplanting, waarmee fijnstof en CO2-uitstoot worden gereduceerd.

TU Delft student biedt uitzicht op stroomraam

Op 5 juli studeert Jan Willem Wiegman aan de TU Delft af op een onderzoek naar elektriciteitsopwekkende ramen. De masterstudent Technische Natuurkunde berekende hoeveel elektriciteit kan worden opgewekt met zogenaamde ‘luminescente zonne-concentratoren’. Dit zijn ramen die zijn voorzien van een dunne laag materiaal dat licht opneemt en weer uitstraalt naar smalle zonnecellen die op de randen van de ramen zijn bevestigd. Wiegman toont de relatie aan tussen de kleur van het materiaal en de maximale hoeveelheid stroom. Dit soort stroomramen kan in de toekomst mogelijk een goedkope vorm van zonne-energie worden. Het wetenschappelijk artikel dat Wiegman met zijn begeleider Erik van der Kolk van de TU Delft schreef, is gepubliceerd in het blad Solar Energy Materials and Solar Cells.
Ramen en glazen puien van huizen en kantoorgebouwen kunnen elektriciteit opwekken als ze worden ingezet als ‘luminescente zonne-concentratoren’. De ramen worden dan voorzien van een dunne laag (bijvoorbeeld een folie of coating) van luminescent materiaal en smalle zonnecellen aan de randen. De luminescente laag neemt lichtdeeltjes op en straalt ze uit naar de randen, waar ze door de zonnecellen worden omgezet naar elektriciteit. Zo wordt een groot oppervlak aan zonlicht geconcentreerd op een smalle strook zonnecellen.
Luminescente zonne-concentratoren kunnen enkele tientallen Watts per vierkante meter opwekken. Hoeveel stroom de ramen precies produceren, hangt af van de kleur en kwaliteit van de lichtgevende laag en het rendement van de zonnecellen. Wiegmans onderzoek toont voor het eerst aan welke relatie er is tussen de kleur van de folie of coating en de maximale hoeveelheid stroom.
Een transparante folie levert maximaal 20 Watt per vierkante meter op, dat is een rendement van 2%. Om een computer te kunnen gebruiken, heb je een raam nodig van 4 vierkante meter. Het rendement wordt hoger als de folie een grotere hoeveelheid lichtdeeltjes opneemt. Dat kan door een folie te gebruiken die lichtdeeltjes uit een bepaald deel van het zonnespectrum opneemt. Bij folie die vooral de blauwe, violette en groene lichtdeeltjes opneemt, zal het raam een rode kleur hebben. Een andere optie is folie toe te passen die alle kleuren van het zonnespectrum in gelijke mate absorbeert. Het raam heeft dan een grijze tint. Zowel de rode als de grijze folie heeft een rendement van 9%. Dit rendement is vergelijkbaar met dat van flexibele zonnecellen.
Wiegmans onderzoek heeft ook het belang duidelijk gemaakt van een glad folieoppervlak voor efficiënt transport van lichtdeeltjes naar de randen van het raam. Ze worden dan niet tegengehouden door verstrooiing tussen folie en raamoppervlak.
Het onderzoek naar ‘stroomramen’ sluit goed aan bij de Europese ambitie om gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. De luminescente zonne-concentratoren zijn een goede manier voor goedkopere zonne-energie.

Voordelen concurrentie bij investeringen in gasinfrastructuur onbenut

De Europese gasmarkt is in beweging. Er moet de komende jaren flink worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur, zoals pijpleidingen, gasopslag-faciliteiten en LNG-terminals. Om dit in goede banen te leiden, moet dit soort investeringen minder door Europa worden gereguleerd en moet er meer ruimte komen voor concurrentie. Dat stelt Jeroen de Joode, die op donderdag 28 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. Zijn onderzoek is deels uitgevoerd bij het Energieonderzoekcentrum Nederland (ECN).
Door de toenemende importafhankelijkheid van gas, de opmars van duurzame energiebronnen en de verdere integratie van de Europese gasmarkten, zijn er investeringen nodig in de gasinfrastructuur. De Europese regels moeten hierbij leiden tot een goede afweging van belangen, bijvoorbeeld tussen prijs en leveringszekerheid.
Jeroen de Joode richtte zich op de regulering van investeringen in de gasinfrastructuur in de Europese Unie. De Joode: ‘Bij de liberalisering van de Europese gassector is de gasinfrastructuur (zoals pijpleidingen, gasopslag en LNG-terminals) grotendeels gereguleerd gebleven. Dit om een gelijk speelveld op de groothandelsmarkt te creëren en mogelijk machtsmisbruik door de beheerder van de infrastructuur in te perken.’
De Joode onderzocht deze situatie en pleit voor veranderingen: meer ruimte voor concurrentie bij investeringen in de gasinfrastructuur. ‘De huidige regels zorgen er namelijk onvoldoende voor dat de baten van concurrentie naar boven komen en kunnen leiden tot onnodige kosten voor de reguleringsautoriteit. Om investeringen in nieuwe gasinfrastructuur te stimuleren is door Europa wel een model van ‘exemptie-regulering’ ingesteld: bij uitzondering konden gasinfrastructuur-projecten via concurrentie worden gerealiseerd. Maar dit model houdt onvoldoende rekening met de verschillen tussen typen gasinfrastructuur.’
Een tweede belangrijke aanbeveling van De Joode is dat er bij de regelgeving veel meer onderscheid gemaakt moet worden naar het type gasinfrastructuur. Of het een pijpleiding betreft, of een LNG-terminal, maakt een groot verschil.
De huidige regelgeving zou dus kunnen worden verbeterd door standaard een grotere rol voor concurrentie toe te laten voor de verschillende typen gasinfrastructuur. ‘Op het vlak van nationale gastransportpijpleidingen zou meer ruimte kunnen worden gegeven door private partijen te laten investeren in specifieke pijpleidingen en door competitieve aanbestedingen te organiseren. Bij gasopslag en LNG importterminals verdient het volgens De Joode aanbeveling het huidige principe van ‘regulering, tenzij’ te vervangen door ‘concurrentie, tenzij’.

Essent opent grootste en duurzaamste gasgestookte centrale Nederland

Essent/RWE opende gisteren officieel haar nieuwe en deels vernieuwde gasgestookte centrale in Maasbracht. De Clauscentrale met een totaal opgesteld vermogen van 1.945 MW kan nu voor ruim 2 miljoen huishoudens elektriciteit produceren. In de afgelopen vier jaar werd de verouderde eenheid Claus B compleet vernieuwd tot de hypermoderne Claus C (1.304 MW). De bestaande eenheid Claus A (640 MW) die nog in bedrijf is, wordt mogelijk op termijn op een zelfde manier gemoderniseerd tot Claus D.
Essent maakt deel uit van het internationaal opererende RWE. Met een omzet in 2011 van EUR 51,7 miljard en 72.000 medewerkers is RWE een toonaangevende Europese leverancier van elektriciteit en gas. RWE levert in Europa elektriciteit en gas aan meer dan 24 miljoen klanten. Daarmee behoort RWE tot de top 5 van Europese energiebedrijven. RWE investeert gemiddeld meer dan EUR 1 miljard per jaar (2008-2015 EUR 10 miljard) in Europese duurzame energieprojecten.
Met het in bedrijf nemen van de sterk gemoderniseerde centrale – met een rendementsverbetering van 20 procent tot een elektrisch rendement van bijna 60 procent – is een deel van RWE’s doel bereikt om in 2014 een kwart van al haar conventionele energiecentrales te upgraden, te vervangen en schoner en efficiënter te maken.
De ombouw van de centrale-eenheid B naar Claus C (1.304 MW) heeft ruim 1 miljard euro gekost en duurde vier jaar. De centrale bestaat uit 3 gasturbines en 1 stoomturbine; wat voor een centrale van deze grootte bijzonder is. Doordat onderdelen van eenheid B zijn hergebruikt (zoals de koeltoren), is er sprake van zogenoemde ‘repowering’. Door een sterk verhoogd brandstofrendement produceert Claus C 50 MW meer dan een gemiddelde vergelijkbare installatie met dezelfde brandstofhoeveelheid. Eenheid Claus A, die mogelijk op termijn wordt gemoderniseerd tot Claus D, heeft een capaciteit van 640 MW.
De centrale behoort nu tot de meest efficiënte en schone centrales van Europa. Essent levert als leidend energiebedrijf van Nederland en onderdeel van RWE een grote bijdrage aan het moderniseren en verduurzamen van de energievoorziening in Nederland en Europa. Naast miljarden investeringen in de opwekking van duurzame energie – alleen al in onshore en offshore windenergie 10 miljard euro – investeert RWE/Essent op dit moment bijna vijf miljard euro in nieuwe, zeer efficiënte energiecentrales in Nederland: Claus C (1.304 MW, gas), Moerdijk 2 (430 MW, gas) en Eemshaven (1.600 MW, biomassa/steenkool).

SABIC & VU A’dam werken samen in zonne-energie

Afnemers zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van zonnecollectoren die minder wegen, efficiënter en goedkoper zijn dankzij een exclusieve, wereldwijde overeenkomst tussen SABIC en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Het doel van de samenwerking is om de technologische uitvinding van de universiteit om de temperatuur in zonnecollectoren te beheersen, verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.
Naarmate de energiemarkt in Europa gedurende de laatste tien jaar gediversifieerd is, is zonne-energie in veel huishoudens een belangrijke bron van schone energie geworden. Tegen het eind van 2011 waren meer dan 50 gigawatt aan PV-systemen en 26 gigawatt (zonne-energie) in Europa geïnstalleerd – genoeg om meer dan 15 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien en aan 12,5 miljoen huishoudens warm water te leveren met behulp van een zonne-energiesysteem1van gemiddelde grootte. Aangezien de vraag naar zonne-energie toeneemt, besloten SABIC en de VU Amsterdam samen te werken om een nieuwe, efficiëntere technologie te ontwikkelen om zonlicht op te vangen en de warmte op te slaan.
De energie uit zonlicht veroorzaakt in de zonnecollectoren temperaturen die vaak hoger zijn dan het smeltpunt van plastic materialen. Hierdoor moeten de collectoren van metaal en glas gemaakt worden die duur en zwaar zijn en aan de vormgeving beperkingen opleggen. Het concept dat ontwikkeld en gepatenteerd is door de VU Amsterdam gebruikt een ‘optische schakel’ door een prismatische structuur van thermoplastische panelen te ontwerpen gemaakt van SABIC’s Lexan polycarbonaat platen zodanig dat het zonlicht kan worden gereflecteerd voordat de panelen te heet worden.
Professor Ronald Griessen en Martin Slaman van de afdeling natuurkunde van de VU Amsterdam hebben gezocht naar oplossingen voor het probleem van oververhitting in heetwater zonnecollectoren en zij ontwikkelden het idee om de temperatuur te begrenzen door gebruik te maken van geometrische oppervlaktestructuren. In hun zoektocht naar een industriële partner kwam de VU Technology Transfer Office snel tot de conclusie dat SABIC, als leidende, wereldwijde leverancier van engineering thermoplastics met een geschiedenis van innovatieve vernieuwingen van 80 jaar, de ideale samenwerkingspartner is.
Lexan polycarbonaat als basis materiaal voor zonnecollectoren biedt onze klanten een bijzonder gebruiksgemak door het lichte gewicht en de aanzienlijke kostenbesparing, omdat het metaal wordt vervangen door samengestelde onderdelen. Hierdoor is er minder onderhoud nodig en wordt de installatie vereenvoudigd. Deze technologie kan ook worden toegepast in broeikassen. Het concept is in 2009 bekroond met de EUREKA Climate prijs door de provincie Noord-Holland. Dat heeft een verdere ontwikkeling samen met The Institute for Fundamental Research on Matter (FOM) mogelijk gemaakt.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen van start gegaan

Sinds begin juni is er een inkoopactie voor zonnepanelen van start gegaan. Nederland zoekt energie. Deze inkoopactie is anders dan de eerdere acties. Voorheen moest men zich inschrijven en eventueel een bedrag betalen en men kreeg, voor een betrekkelijk lage prijs, panelen en omvormers van een betrekkelijk lage kwaliteit.
De initiatiefnemer wil de betere panelen onder de aandacht brengen, zonder al teveel voorwaarden. Want hoe weet een consument wat een goed paneel en een minder goed paneel is? De panelen die gebruikt worden voor deze actie zijn van Suntech. Suntech was in 2011 marktleider en grootste leverancier wereldwijd. De panelen hebben een efficiency van +5%. Dus men krijgt echt waar voor zijn geld. Met deze actie krijgt men goede producten tegen een strakke prijs.
Zoals gezegd zijn er eerder acties geweest om zonnepanelen onder de aandacht te brengen. Hierbij werden zonnepanelen tegen lage prijzen verkocht aan particulieren. Voorwaarde was dat men zich moest aanmelden en soms een waarborgsom moest betalen. Bij deze actie gelden deze voorwaarden niet. Er kan een pakket besteld worden en wanneer blijkt dat het systeem niet op het dak geplaatst kan worden of een andere reden, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
Voor het eerst kan men ook een vereniging aanmelden via Facebook. Er kan dan gestemd worden en de vereniging met de meeste stemmen krijgt, wanneer er dan 250 sets worden verkocht binnen een provincie, gratis een set van 10 zonnepanelen op het dak. Bij 500 sets in een provincie krijgt men 24 panelen voor niets. Zo worden de verenigingen ook gesteund.
De overheid heeft per 2 juli 2012 een subsidie beschikbaar gesteld voor particulieren die een zonnepaneelinstallatie willen aanschaffen. Wanneer men besluit zonnepanelen aan te schaffen kan men vanaf 2 juli ook nog eens 15% subsidie krijgen met een maximum van € 650,00. Dus wordt het extra aantrekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen.