Meerderheid kiezers helft energie over tien jaar duurzaam opgewekt

Ruim tweederde van alle Nederlanders wil dat over tien jaar de helft van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dat geldt het meest voor stemmers op GroenLinks, PvdA en D66, maar het is ook de wens van 63% van de PVV-stemmers. Dit staat haaks op het huidige kabinetsbeleid waarin wordt uitgegaan van 14% duurzaam per 2020. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos Synovate in opdracht van Eneco.
Nederland heeft op dit moment grote moeite om het doel van 14% duurzame energie te halen. Bovendien blijkt uit de verkiezingsprogramma’s dat er weinig politieke wil is om deze ambitie te verhogen. De stemmers daarentegen, van links tot rechts, geven nu aan wél behoorlijk ambitieus te zijn over duurzame energie.
Zo’n 5% van alle ondervraagden ziet niets in een hogere doelstelling voor opwekking van duurzame energie. Op dit vlak scoort de CDA-aanhang het meest afwachtend, critici tegen een verhoging van de kabinetsdoelstelling bestaan voor 14% uit CDA’ers.
CDA-kiezers voelen er ook het minst voor om mee te doen aan initiatieven om lokaal energie op te wekken, bijvoorbeeld met mensen uit de buurt of uit hetzelfde wooncomplex. Slechts zo’n 30% is hier enthousiast over. Datzelfde geldt voor 32% van de PVV-ers. Het gemiddelde ligt op 46%. Ook hier springen GroenLinks-stemmers er uit: driekwart van hen wil graag aan zo’n lokaal initiatief meedoen.
Onderzoeksbureau Ipsos Synovate ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 7 en 10 augustus jongstleden 1.105 Nederlanders naar de bereidwilligheid van Nederlanders om zelf duurzame stroom op te wekken. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Barometer waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven

Eneco bepleit bij politiek drie punten voor schone energie

Eneco heeft de politieke partijen drie punten voorgelegd die de energievoorziening in Nederland schoon, betrouwbaar en betaalbaar moeten maken. De drie punten zijn: zorgen voor sterke Nederlandse energiebedrijven die investeren in klanten door samen energie op te wekken en te besparen; de vervuiler moet betalen, stimuleer schone energie uit eigen land; laat burgers, boeren en bedrijven zelf energie opwekken.
Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur: “Het is echt tijd voor Nederland om nieuwe bronnen voor energie en export te ontwikkelen zoals zon, wind en bio-energie. Deze innovaties zijn van belang voor ons land en de regiefunctie van de overheid daarbij is essentieel. Nederland kan hiermee voorop lopen in een nieuwe internationale groeisector om onze economie, werkgelegenheid en onafhankelijkheid te versterken. Het omgekeerde dreigt te gebeuren. De opwekking van elektriciteit uit vervuilende kolen verdubbelt en de eigen opwek van schone energie door consumenten wordt niet gestimuleerd doordat saldering vóór de meter niet mogelijk is en de klant belastingvoordeel mist. Er is nog steeds geen goed werkende CO2 markt. Het is tijd om het tij te keren. Duurzame energie is de oplossing voor een toekomstvaste energievoorziening.
Eneco is sterk verbonden met haar klanten en met de samenleving en investeerde de afgelopen tijd veel in duurzame energie. Wij willen ervoor blijven zorgen dat onze klanten vandaag en in de toekomst kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. Energie zal in de toekomst niet alleen duurzaam zijn, maar ook grotendeels decentraal worden opgewekt. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor zichzelf en voor anderen.”
In de eerste helft van 2012 investeert Eneco voor € 309 miljoen, voornamelijk in nieuw duurzaam productievermogen en in vernieuwing en onderhoud van de netten. Eneco verwacht ook de rest van het jaar het investeringsniveau op een hoog niveau te handhaven om haar missie ‘Duurzame energie voor iedereen’ waar te kunnen maken.
De wereld van energie verschuift naar decentrale en duurzame opwekking en daarop speelt Eneco in door samen te werken met haar klanten en partners. Eneco helpt energie te besparen, zelf energie duurzaam op te wekken en op zo efficiënt mogelijke wijze af te nemen.

Meerderheid Nederlanders wil zelf groene stroom opwekken

De helft van alle Nederlanders wil zonnepanelen op het dak. Vooral huurders van appartementen zijn enthousiast. De huidige regels voor het opwekken van eigen stroom maken zonnepanelen echter alleen aantrekkelijk voor huiseigenaren met een eigen dak. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat deze regels verruimd moeten worden voor mensen met een gemeenschappelijk dak. Dit blijkt uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos Synovate in opdracht van Eneco.
Een huiseigenaar met een eigen dak kan zonnepanelen installeren en met de opgewekte stroom zijn energierekening verlagen tegen de koopprijs van 24 cent per kWh. Een flat- of buurtbewoner die met medebewoners zonnepanelen installeert op het gezamenlijk dak mag dit volgens de Wet niet. Hij krijgt voor zijn opgewekte circa 5 tot 10 cent per kWh. Bovendien moet hij over alle stroom die hij in zijn huis gebruikt, ook de stroom die hij zelf opwekt, gewoon de energiebelasting en BTW betalen. Tweederde van alle Nederlanders vindt dat ook groepen bewoners in flats of buurten belastingvrij de opgewekte stroom op het gezamenlijke dak van hun rekening moeten kunnen aftrekken.
Ruim de helft van de Nederlanders wil graag zonnepanelen op het (al dan niet gemeenschappelijke) dak; voor vier op de tien zelfs als dit een lichte stijging van de energierekening betekent. Verrassend is het enthousiasme bij bewoners van huurwoningen zonder eigen dak, van hen zouden zes op de tien graag over zonnepanelen beschikken. Deze groep heeft juist geen goede mogelijkheid om samen met de verhuurder of met medebewoners panelen te installeren.
Nederlanders blijken in ieder geval ambitieus over duurzame energie. Ruim tweederde wil dat over tien jaar ruim de helft van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Nederland heeft op dit moment grote moeite om het doel van 14% duurzame energie te halen.
Onderzoeksbureau Ipsos Synovate ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 7 en 10 augustus jongstleden 1.105 Nederlanders van 18 jaar en ouder naar de bereidwilligheid van Nederlanders om zelf duurzame stroom op te wekken. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Barometer waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.

Nieuwe Nuon warmtekrachtcentrale Diemen levert eerste stroom

De nieuwe warmtekrachtcentrale van energiebedrijf Nuon op de bestaande productielocatie in Diemen leverde de eerste elektriciteit aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Deze Diemen-34 centrale gaat nu een periode in van verdere inbedrijfstelling, testen en optimalisatie.
De Diemen-34 centrale heeft het hoogst haalbare rendement van 59 procent en wekt 435 MW aan elektriciteit op. Daarnaast levert de centrale ook 260 MW warmte waarmee een gecombineerd rendement wordt bereikt van 85%. Hiermee voorziet Nuon 750.000 huishoudens van elektriciteit en 25.000 huishoudens van warmte. De warmte wordt vervoerd naar Almere via een unieke 8,5 kilometer lange transportleiding onder de bodem van het IJmeer door.
Diemen-34 is een van de drie nieuwe gascentrales die Nuon in Nederland bouwt. De nieuwe Hemweg-9 centrale leverde in mei al de eerste elektriciteit. De Nuon Magnum centrale in de Eemshaven zal dat in het najaar van 2012 doen. In totaal kunnen de drie centrales circa 2 Gigawatt aan vermogen leveren, genoeg om 3,5 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.
Huib Morelisse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon: “Nuon koppelt dit jaar drie nieuwe gascentrales aan het Nederlandse elektriciteitsnet. We creëren daarmee de noodzakelijke flexibele capaciteit die nodig is in een duurzamer energievoorziening. Deze gascentrales kunnen snel inspelen op de energievraag in Nederland en leveren ook de energie op het moment dat de wind niet waait.”

Internetdialoog Zon in Europa

Is het zinvol om op grote schaal zonne-energie uit de Sahara naar Nederland te halen? We nodigen je uit om deel te nemen aan de internetdialoog Zon in Europa op www.tallo.nl. De eerste tussenstand van deze internetdialoog wordt op vrijdag 14 september  gepresenteerd in het Huis van Europa in Den Haag in aanwezigheid van Paul van Son, topman van het Europese zonne-energieconcern DESERTEC.
In Europees verband zijn afspraken gemaakt om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. In de internetdialoog Zon in Europa wisselen deelnemers hun ideeën uit over het gebruik van elektriciteit opgewekt via Concentrated Solar Power (CSP). In zonrijke, zuidelijke land bestaan al tal van initiatieven voor grote zonnekrachtcentrales om deze energie op te wekken.
Op vrijdag 14 september wordt de eerste tussenstand voor de mogelijkheden in Nederland wat betreft zonne-energie gepresenteerd in het Huis van Europa. Deze bijeenkomst staat in het teken van het onlangs verschenen rapport ‘Desert Power 2050’ over woestijnstroom van het Desertec Industrial Initiative (DII). CEO van DII Paul van Son zal het rapport presenteren, waarna Europarlementariërs Bas Eickhout (GroenLinks) en Toine Manders (VVD) in debat gaan over de wenselijkheid van woestijnstroom en hoe daar te komen. John Fransen, Director CHP and Renewable van NEM – Energy BV zal toelichten hoe het Nederlandse bedrijfsleven tegenover deze ontwikkelingen staat. 

Poposs draait deels op zonne-energie

Het festival Poposs, dat op 2 september in Oss wordt gehouden, draait deels op zonne-energie. RW Solar uit Uden gaat de zonnepanelen opzetten in de vorm van het woord ‘Poposs’. De energie wordt ingezet voor de bar en de koeling. Als dit een succes wordt, wil organisator Penny Klamer het initatief voortzetten op de volgende editie van Muze Misse.

Jaarlijks overstappen van energieleverancier loont

Elk jaar wisselen van energieleverancier en daarbij kiezen voor een jaarcontract met vaste tarieven blijft de voordeligste keuze. Dit blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. Overstappen via een prijsvergelijker op internet bespaart zelfs nog meer, omdat energieleveranciers dan vaak hoge welkomstkortingen bieden.
De Consumentenbond vergeleek de energieprijzen voor contracten van een jaar en drie jaar op basis van een gemiddeld verbruik van 3600 kWh stroom en 1800m3 gas. BudgetEnergie kwam hieruit als voordeligste naar voren, zowel voor contracten van 12 maanden als van 36 maanden. Deze leverancier is daardoor op jaarbasis soms honderden euro’s goedkoper dan andere aanbieders. De resultaten van de vergelijking staan in de Consumentengids van september.
Soms bieden leveranciers aan het einde van een jaarcontract hun klanten een nieuw contract voor bepaalde tijd. Het loont de moeite om dan prijzen opnieuw te vergelijken om te zien of overstappen voordeliger is dan het aanbod. Consumenten die na afloop van een jaarcontract niets doen, krijgen automatisch een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. Deze zijn vaak veel hoger dan de vaste tarieven uit het eerste jaar. Ook dan is het aan te raden om prijzen te vergelijken en eventueel over te stappen.