Samenwerken TNO en EAE op gebied onderwijs en onderzoek energie

Energy Academy Europe en TNO hebben met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) hun samenwerking bekrachtigd. Beide partijen werken aan de noodzakelijke transitie naar betrouwbare, duurzame en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst. In de MoU met een looptijd van vijf jaar is onder meer de nauwe samenwerking als strategische kennispartners vastgelegd, naast kennisuitwisseling en gezamenlijk onderzoek.
De EAE wil in Nederland een internationaal center of excellence voor energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten.
TNO treedt op initiatief van EAE op als partner bij de opzet van het kenniscentrum en het stimuleren van onderzoek op gebied van energie. TNO levert een bijdrage in de vorm van parttime hoogleraren en onderzoeksprojecten. EAE wil behalve een kenniscentrum ook in Groningen een eigen living lab faciliteit ‘Entrance’ opzetten. In dat living lab kunnen zowel Nederlandse als Europese partners in samenwerking met HBO/WO instellingen onderzoek kunnen doen naar hedendaagse energievraagstukken, zoals  de ontwikkeling van ‘Smart Grids’.
Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig, steeds moeilijker te winnen en CO2-uitstoot zorgt voor milieuproblemen. Deze ontwikkelingen vragen om een ongekende transitie van de energievoorziening, met als ultiem doel een  zekere, duurzame  en betaalbare  energievoorziening. Deze verandering zal zich geleidelijk voltrekken.TNO draagt hier met toegepast onderzoek aan bij en gaat op zoek naar innovaties die zorgen voor efficiënt energie verbruik, energieopslag, lokale duurzame en intelligente energiesystemen.

Grote interesse in zonnepanelen onder huurders

Ongeveer 86 procent van de huurders wil graag zonnepanelen op het dak. Dat blijkt uit een onderzoek van de Woonbond onder ruim 500 huurders. Besparen op de energierekening is de belangrijkste reden voor hun interesse. Minder belasten van het milieu geldt als andere belangrijke reden. Ruim een kwart van de huurders noemt zonnepanelen ‘de toekomst’.
Zonnepanelen kunnen nu al rendabel worden toegepast op zowel eengezinswoningen als flatgebouwen. Toch stuit het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen op lastige wet- en regelgeving: een mooie taak voor het nieuwe kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, zodat de toepassing van zonnepanelen kan worden versneld.
Vrijwel alle politieke partijen willen meer aandacht voor het opwekken van eigen energie. Met het nieuwe kabinet in aantocht is het tijd om aan de slag te gaan en stappen vooruit te maken. Een alliantie van maatschappelijke organisaties, waaronder de Woonbond, liet de politiek onlangs weten daarbij te willen helpen. De alliantie pleit ervoor bewoners (kleinverbruikers) in staat te stellen zelf hun energie duurzaam in de buurt op te wekken, zonder dat daar belasting over wordt geheven. Huurders die onder een gedeeld dak wonen (bijvoorbeeld in een flatgebouw) moeten zelf opgewekte energie kunnen verrekenen met hun eigen verbruik. Ook andere belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving moeten worden aangepakt. Daardoor wordt het voor nog meer mensen aantrekkelijk om te investeren in de opwekking van eigen duurzame energie.
Huurders met zonnepanelen kunnen direct flink besparen op hun stroomrekening. Ook voor verhuurders kan het financieel aantrekkelijk zijn om panelen te plaatsen. Toch is slechts 1% van de deelnemers aan het onderzoek van de Woonbond door de verhuurder benaderd over zonnepanelen. De helft van de huurders heeft aangegeven dat wel te willen. Ook is in het onderzoek bekeken hoeveel zij van zonnepanelen weten. Ruim driekwart van de huurders weet dat zonnepanelen een rendabele investering zijn. Zij zijn goed op de hoogte van de werking van zonnepanelen. Ze begrijpen dat de panelen ook energie opwekken op minder zonnige dagen en dat overtollige energie aan het net terug wordt geleverd en later weer te gebruiken is. Huurders hebben echter weinig kennis over het onderhoud. 46% van de huurders denkt ten onrechte dat zonnepanelen (veel) onderhoud vragen.
Bijna de helft van de geïnteresseerden geeft in het onderzoek aan zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te willen. Daar hebben zij een hogere eigen bijdrage voor over omdat er ook een hogere opbrengst tegenover staat. Ruim de helft van de huurders wil de zonnepanelen echter niet zelf aanschaffen. Dat willen zij alleen als er met de verhuurder vooraf goede afspraken worden gemaakt over een restwaardevergoeding voor de panelen. De betaling (van de investering) van de zonnepanelen moet volgens de helft van de huurders lopen via een apart huurcontract. Bijna 60% van de huurders geeft de voorkeur aan maandelijkse controle van het verbruik en de werking van de zonnepanelen op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de internetverbinding van de huurder.
Ga voor meer informatie en het onderzoeksrapport naar http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/nieuws/1015/Grote_interesse_in_zonnepanelen_onder_huurders/

Al 1100 zakelijke klanten gebruiken Energiemanager Expert

Bij bedrijven en organisaties blijkt veel behoefte aan inzicht in het energieverbruik. Dat blijkt uit de populariteit van de Energiemanager Expert, die Eneco eind 2010 lanceerde. De online tool biedt per locatie snel en eenvoudig inzicht in het energieverbruik en geeft energiemanagers daarmee de kennis die nodig is om te kunnen besparen op energie. Voor gebruikers van de Energiemanager Expert is de tool vanaf vandaag ook als gratis app verkrijgbaar voor zowel iOS (iPhone) als Android. Waar hij of zij zich ook bevindt, de gebruiker kan overal het energieverbruik in zijn of haar organisatie monitoren.
De Energiemanager Expert is een abonnementsdienst die dagelijks meetdata toevoegt aan de gebruikshistorie en inzicht biedt op basis van kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas. De tool biedt daarnaast veel praktische mogelijkheden voor analysedoeleinden en is bedoeld voor bedrijven die continu controle op hun energiegebruik willen houden. De Energiemanager is uniek omdat de mogelijkheid is ingebouwd om onder het personeel van de diverse locaties een ‘elektrachallenge’ te houden. Zo kan een filiaalbedrijf eenvoudig een onderlinge energiebesparingswedstrijd organiseren tussen de aangesloten winkels.
Ron Stehouwer, Eneco productmanager duurzaam: ’Energiebesparing is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van gedrag en bewustwording. Met de Energiemanager Expert en de Energiemanager Mobiel app bieden wij de tools die nodig zijn om te kunnen besparen op energie. Het is aan de ondernemers zelf om deze tools te gebruiken, de uitdaging aan te gaan en echt tot besparingen te komen. Besparen doe je pas als je letterlijk de knop om zet. Daarnaast adviseren wij om binnen de organisatie iemand verantwoordelijk te maken voor energiemanagement.”
Inzicht in het energieverbruik van locaties: profiel vergelijken met gemiddeld dagprofiel (gespecificeerd per uur) om ongewenste pieken en bijvoorbeeld verbruik buiten werktijd inzichtelijk te maken. Inzicht in weekverbruik om ongewenst verbruik in het weekend en afwijkingen per dag te signaleren. Dashboard met stijgers en dalers: voor bedrijven met meerdere locaties is het dashboard uit de Energiemanager Expert in de app verwerkt. Zo zijn per locatie de belangrijkste stijgingen en dalingen in het verbruik direct zichtbaar. Mogelijkheid om favoriete locaties te bookmarken. Helder overzicht van gerealiseerde besparingen: toont of besparingen worden gehaald. De app berekent direct of het maand- en jaarverbruik onder dat van vorig jaar ligt. De uitkomsten worden getoond in handige minirapportages. Besparingstips: overzicht van praktische tips om te besparen op verbruik en de mogelijkheid om direct contact op te nemen met besparingsadviseur. Notificatiecentrum: toont alle relevante meldingen, zoals pieken in verbruik, rechtstreeks op mobiele telefoon. Bron: Communication & Public Affairs

Greenpeace plaatst Eneco aan de top in groene-stroomklassement

Met een score van 17/20 scheert Eneco hoge toppen in het jaarlijkse klassement van groene stroomleveranciers van Greenpeace België. Het is de eerste keer dat Eneco in rekening genomen werd voor de jaarlijkse rangschikking die investeringsbeleid, elektriciteitsproductie en de energiemix van de energieleverancier in de weegschaal legt. Voor Eneco is het een welkome erkenning voor het investeringsbeleid dat het bedrijf voert voor duurzame energie in België. ‘Als Eneco dit beleid doorzet, kan de score in de toekomst nog verhogen’, aldus Brecht van Der Meulen van Greenpeace.
Meteen bij de eerste keer dat Eneco in het groene-stroomklassement opgenomen wordt, bereikt de nieuwe energieleverancier de vierde plaats. Christophe Degrez is zeer opgezet met het resultaat. ‘Enkel drie coöperatieven gaan ons vooraf. De erkenning geldt niet alleen voor Eneco, maar ook voor al onze klanten die bewust gekozen hebben om België te verduurzamen. Samen met hen kunnen we het investeringsbeleid verder zetten.’ Greenpeace geeft punten aan het investeringsbeleid, de elektriciteitsproductie en de energiemix (welk percentage van de energie komt uit fossiele brandstoffen, uit windenergie, enz. …) van de energieleverancier. Eneco positioneert zich op deze drie vlakken als grootste, écht groene energieproducent met impact. Er werden meer dan 150.000 contracten afgesloten sinds de intrede op de Belgische residentiële markt in augustus 2011.
De ambities van Eneco blijken zowel uit de huidige productie als uit de geplande investeringen. Eneco kiest er voluit voor om haar energie in België te produceren voor de klanten die ze hier heeft. Momenteel wordt 43% van de energie die Eneco hier aan haar klanten levert al in België geproduceerd.  Tegen 2016 moet alle elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen komen. Die groene energie wordt enkel geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en biomassa. Zo beschikt Eneco over meer dan 70 windmolens, 20 megawatt capaciteit zonne-energie en twee biogascentrales.

Duurzame Koepel kapittelt Energieraad

De Duurzame Koepel noemt de uitspraken van de Algemene Energie Raad vandaag in het FD suggestief en ondoordacht. Daarin wordt gesteld dat de vergroening van de energievoorziening gaat leiden tot verschuiving van miljarden in inkomsten. ‘Het kan geen verrassing worden genoemd dat we bij afnemende aardgas afzet ook minder staatsinkomsten hebben. De link die de AER echter maakt met de vergroening van de energievoorziening is misleidend,’ aldus De Duurzame Koepel.
Nederland behoort tot de hekkensluiters in de EU wat betreft duurzame energie. Minder dan 4 procent van de energievoorziening is duurzaam en op de manier waarop het nu gaat zal Nederland de 2020 doelstelling van 14 procent nooit halen. Om nu het teruglopen van de aardgasinkomsten te wijten aan de verduurzaming staat ver van de werkelijkheid. ‘Met deze uitspraken van de AER zetten ze zich erg te kijk en is het terecht dat dit advies college wordt opgeheven.’

Eneco en SUSI PARTNERS verwerven zonne-energiecapaciteit in Frankrijk en België

Eneco Solar, Bio & Hydro BV en SUSI Partners AG hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om in de komende 18 maanden activa op het gebied van zonne-energie (PV-installaties) te verwerven in Frankrijk en België. Eneco bezit en exploiteert momenteel 20 MWp zonne-energiecapaciteit in de Benelux. In de lange termijn groeistrategie voor zonne-energie streeft Eneco naar verdere capaciteitsuitbreidingen in Frankrijk en België. Directeur van Eneco Solar Frans van de Noort: “Energie is een noodzakelijke behoefte die overal en altijd wordt gebruikt, het ondersteunt ons in het dagelijks leven en voedt onze economie. Eneco behoort tot de schoonste energiebedrijven in Europa en die positie willen we verder verbeteren. We investeren fors in de opwekking van duurzame energie. Met de uitbreiding van onze PV-capaciteit spelen wij doortastend in op de gunstige marktomstandigheden. SUSI’s relaties met gerenommeerde partijen op de PV-markt en de organisatie’s kennis van investeringsstructuren maken hen een uitstekende partner voor het verwezenlijken van onze groei.”

DutchView en Essent slaan de handen ineen voor duurzame co-creatie

DutchView, Nederlands grootste dienstverlener op het gebied van televisietechnologie zet, in samenwerking met energiebedrijf Essent, weer een stap in het duurzamer maken van haar bedrijfsvoering. Dit noemt DutchView sustainable broadcasting. Samen is een aantal duurzame voorstellen ontwikkeld die de komende tijd geïmplementeerd gaan worden’:
DutchView wil onder meer inzicht opbouwen in het huidige energieverbruik van het productieproces in de diverse studio’s. In samenwerking met Essent en partners zal dit verbruik in detail geregistreerd gaan worden. Het doel is om dit inzicht te gebruiken om zo de klanten van DutchView te informeren om energiebesparing mogelijk te maken.
Logistiek is een belangrijk en essentieel aspect van de bedrijfsvoering van DutchView. Met Essent gaat DutchView vaststellen welke mogelijkheden er zijn om binnen deze logistieke behoefte te verduurzamen, effectief én economisch verantwoord.
Momenteel onderzoeken Essent en DutchView de mogelijkheden voor het leveren van volledig groene en schone energie aan medewerkers van DutchView. Deze duurzame propositie wordt tegen een scherp tarief aangeboden. De bijzondere samenwerking tussen DutchView en Essent zal vanaf deze maand van start gaan.