Opzegbrief Gascontract

Van: [verbruiker] indien bekend: (zie jaarafrekening voor deze gegevens)
Aan: [naam energiebedrijf]

 

Betreft: opzegging gasleveringsovereenkomst.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Als klant en zakelijk verbruiker heb ik momenteel met uw bedrijf een overeenkomst voor de levering
van en afname van gas. Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om een andere
energieleverancier te kiezen en zeg daarom hierbij per direct onze huidige overeenkomst op.
Voornoemde overeenkomst blijft in stand voor zover deze andere diensten aangaat dan de levering
van gas.

 

Graag ontvang ik een bevestiging van deze opzegging.

 
Met vriendelijke groet,
Naam: [uw naam] Naam bedrijf: [uw eventuele bedrijf]