Brief aan Geschillencommissie Energie en Water

Hebt u een geschil met uw energieleverancier en ondervindt u moeilijkheden met het vinden van een oplossing? Stuur uw klacht/geschil dan naar de geschillencommissie voor Energie en Water. Zij kunnen u helpen met het uw probleem. Omschrijf duidelijk uw geschil met het onderstaande formulier zodat de geschillencommissie u zo goed mogelijk kan helpen.

[hr style=double-line margin_top=10 margin_bottom=10]

Afzender

[Naam] [Adres] [Postcode en woonplaats] [E-mail]

Aan

Geschillencommissie Energie en water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Betreft: Geschil met [naam energiebedrijf]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een geschil met mijn energiebedrijf. Deze klacht heb ik eerder schriftelijk aan het energiebedrijf kenbaar gemaakt, maar tot op heden heb ik geen reactie ontvangen/ is mijn klacht nog niet naar tevredenheid opgelost. [weglaten wat niet van toepassing is]

Ik verzoek u vriendelijk om toezending van een vragenformulier naar onderstaand adres, zodat ik mijn klacht bij de Geschillencommissie Energie en Water kan indienen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere voorbeeldbrieven