Annuleren van een energieovereenkomst via huis aan huis verkoop

Bent u benaderd door een huis aan huis verkoper en wilt u de energieovereenkomst annuleren? Gebruik dan de onderstaande voorbeeldbrief. Indien u de naam van de energieverkoper nog weet, zet deze er dan ook bij zodat de leverancier de verkoper kan aanspreken op eventuele onjuistheden en/of oplichting.

[hr style=double-line margin_top=10 margin_bottom=10]

Afzender

[Uw naam] [Adres] [Postcode en woonplaats] [E-mail]

Aan

[Naam energiebedrijf] [Adres] [Postcode en plaats]

Betreft: Annuleren van een energieovereenkomst via verkoop aan de deur (colportage)

[Woonplaats, datum]

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik op [datum aankoop] via een huis aan huis verkoop een overeenkomst met u heb gesloten met nummer [nummer] om [product] aan te schaffen. Ik wil de overeenkomst annuleren en verwijs u naar de bedenktijd van acht dagen die de Colportagewet mij biedt.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de annulering te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere voorbeeldbrieven