Algemene klacht aan energiebedrijf

Hebt u een algemene klacht over uw energieleverancier, dan kunt u de onderstaande voorbeeldbrief gebruiken. Neem de tekst oover en pas deze vervolgens aan met uw eigen gegevens. Print de brief vervolgens uit en stuur deze ten slotte aangetekend op naar de energieleverancier.
[hr]

Afzender

[Naam] [Adres] [Postcode en woonplaats] [E-mail]

Aan

[Naam Energiebedrijf] [Adres] [Postcode en plaats]

Betreft: Klacht over [onderwerp klacht]

[Woonplaats, datum]

Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze wil ik mijn klacht aan u kenbaar maken. Het betreft de volgende de klacht: [korte omschrijving klacht].

Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken op mijn klacht te reageren. Indien mijn klacht binnen deze termijn niet is afgehandeld, zie ik mij genoodzaakt om mijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Andere voorbeeldbrieven