Pricewise.nl

Pricewise.nl is een vergelijkingssite voor energie, bellen, internet en verzekeringen. Pricewise heette voorheen PrizeWize.nl. Deze naam hebben ze veranderd naar PriseWice.nl. Bent u op zoek naar een andere energieleverancier, een andere internetaanbieder of een andere zorgverzekering? Dan kunt u bij Pricewise.nl kijken of u kunt besparen. Hoewel pricewise onafhankelijk is vergelijken ze niet alle aanbieders. Aanbieders die bijvoorbeeld geen provisie geven voor een nieuwe klant hebben niet de mogelijkheid om via pricewise klanten te krijgen.

Ga naar www.pricewise.nl

Plaats een reactie

zestien − vijftien =