Energiewijzer.nl

Energiewijzer.nl is een website waarmee u informatie kunt vergaren over energieaanbieders. Energiewijzer.nl is opgezet om u transparantie te bieden over de energietarieven en om u mee te helpen met het kiezen van een nieuwe energieaanbieder.

Energiewijzer.nl biedt u informatie over het opzeggen van uw energieleverancier, het aanvragen van een nieuwe energieleverancier en de huidige energieprijzen. Op Energiewijzer.nl vindt u ook voorbeeldbrieven voor als u een klacht wilt indienen, een te hoge energierekening hebt ontvangen.

Ga naar www.energiewijzer.nl