Energiewereld.nl

Energiewereld.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite die onderdeel uitmaakt van de websites van internet ondernemer Ben Woldring. Energiewereld.nl is in 2001 opgericht. Tot 2004 waren Energiewereld.nl en de bijbehorende partnersites eigendom van een energieleverancier en dus niet onafhankelijk. Energiewereld.nl is in 2004 door Ben Woldring overgenomen. Deze site is na deze overname wel onafhankelijk. Bezoekers zien nu dezelfde resultaten als op andere energievergelijkers die eigendom zijn van Ben Woldring zoals o.a Gaslicht.com, Energievergelijker.nl en Totaalwijzer.nl.