Energiesprong.nl

Energiesprong.nl is een website voor het innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst.

Energiesprong kent vele initiatieven: Slim&SnelDe VoorsprongHuis vol EnergieLokaal alle lichten op GroenKantoren vernieuwen naar energieneutraalRetailvestigingen naar energieneutraal etc. Al deze initiatieven hebben hetzelfde doel: de markt richting gebouwen (woningen, kantoren, retail vestigingen) zonder energierekening aanjagen.

Toepassing van hoge energieambities op grote schaal is wat het programma ondersteunt. Een belangrijk middel om de noodzakelijke innovatie te bereiken is een nieuwe ontmoeting tussen vraagzijde (opdrachtgevers) en aanbodzijde (partijen in en rond de bouwsector).

Ga naar www.energiesprong.nl