Energiebespaarwijzer.nl

Energiebespaarwijzer.nl is een website van Milieucentraal. Licht uit, spaarlamp aan. En ook al de thermostaat een graadje lager gedraaid. Maar wat kunt u nog meer doen om energie te besparen? Denkt u dat u al goed bezig bent met energiebesparing? De EnergieBespaarWijzer van Milieu Centraal helpt u verder.

Met EnergieBespaarWijzer.nl kunt u uw EnergieScore bepalen en ziet u in één oogopslag op welke manieren u de meeste energie kunt besparen. Ontdek de makkelijke tips en de grote klappers en verbeter zo uw EnergieScore. Milieu Centraal heeft voor u uitgerekend welke acties de meeste besparing opleveren, in zowel euro’s als CO2-uitstoot. Een hogere EnergieScore is niet alleen goed voor het milieu, maar levert u ook een lagere energierekening op.

De praktische tips van de Energie Bespaar Wijzer zijn verdeeld over vijf onderwerpen: Besparen in een handomdaai, Zuinige apparaten, Energiebewust op weg, Energiezuinig huis en Schone energie. Per onderwerp krijgt u de tips die de grootste besparingen opleveren.

Ga naar www.energiebespaarwijzer.nl