Duurzame energie

Als we spreken over duurzame energie in de energiemarkt dan hebben we het over energievoorzieningen zoals windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en biomassa. Deze vier energiebronnen noemen we duurzame energie omdat we deze bronnen voor altijd kunnen gebruiken zonder dat deze op raakt. Olie is ook een energievoorziening, maar niet duurzaam omdat deze vorm van energieopwekken altijd nieuwe olie nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld niet het geval met windmolens of zonnepanelen, want de wind blijft waaien en de zon blijft schijnen.

Duurzame energie vs hernieuwbare energie
Duurzame energie wordt vaak vergeleken met hernieuwbare energie. Maar die vergelijking klopt niet. In de Europese Unie wordt ook vaak gepraat over low carbon energy, een CO2-arme manier energie van energie opwekken. Deze termen en begrippen worden vaak gebruikt ter ondersteuning van de benoeming van energiebronnen die niet algemeen worden erkend als duurzaam of hernieuwbaar, zoals elektriciteit uit kolencentrales met CO2-afvang en CO2-afvang en -opslag, of kernenergie.