Consuwijzer.nl

Consuwijzer.nl is een advies website van de overheid voor consumenten. Met Consuwijzer.nl kunt u uzelf informeren over diverse aspecten zoals oa energie vergelijken, (zorg)verzekeringen vergelijken en internet vergelijken. U vindt op Consuwijzer.nl praktische tips om te besparen op uw vastelasten.

Consuwijzer.nl: Advies van de overheid

Naast vergelijken vindt u op Consuwijzer.nl ook advies over welke vergelijkingssite u kunt raadplegen. Zo worden diverse vergelijkingssites naar voren gebracht die door de ederlandse mededingingsautoriteit (NMa) zijn getest op onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Ook vindt u op Consuwijzer.nl voorbeeldbrieven die u helpen met het oplossen van problemen bij bedrijven en instanties.


Snelkoppelingen Consuwijzer.nl

www.consuwijzer.nl

www.consuwijzer.nl/energiewijzer

www.consuwijzer.nl/energierekening