Consumind.nl

Consumind.nl is een website waarmee u oa energie, internet, (digitale) televisie, vaste telefonie, mobiele telefonie, hypotheken of verzekeringen.kunt vergelijken. Consumind.nl is eigendom van MTVTD B.V.

Consumind.nl werkt samen met een beperkt aantal leveranciers, geselecteerd op stabiele, scherpe en gezonde producten door de jaren heen. Wanneer u zich aanmeld op de website voor bijvoorbeeld de overstaphulp. Dan ontvangt u een uitgebreide vergelijking terug die niet gekleurd is richting de energieleveranciers met wie Consumind samenwerkt.

Adres & contact
Consumind B.V.
Kobaltweg 11, 3542CE, Utrecht.
website: www.consumind.nl
e-mail: klantenservice@consumind.nl
telefoon: 030 – 70 09 727