Aardgas

Aardgas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, voor de verwarming, koken en als grondstof. Het belangrijkste bestanddeel van aardgas is methaan. Aardgas komt voor in gasvelden, steenkolenlagen en in olievelden.

Aardgas opwekken

Met seismisch onderzoek is vast te stellen of er aardgas in de grond zit. Trillingen laten zien of er gas aanwezig is. Voor het ontsluiten van aardgas wordt een boortoren gebruikt. Daarna sturen pijpleidingen het aardgas naar verwerkingsinstallaties. Daar wordt de kwaliteit van het aardgas voor gebruik gereed gemaakt met de juiste hoeveelheid methaan.

Het grootste aardgasveld in Nederland ligt in Slochteren. De bel is in 1959 ontdekt en er zit nog genoeg aardgas in om Nederland tot 2040 / 2060 te voorzien. In totaal is de gasvoorraad in Nederland 1.300 miljard kubieke meter (2012) groot. Een deel daarvan wordt verkocht aan andere landen in Europa.

Duurzaam opgewekt gas

Duurzaam opgewekt gas komt vrij bij het natuurlijke afbraakproces van bijvoorbeeld composterings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Duurzaam opgewekte energie moet wettelijk voldoen aan twee voorwaarden:

 • het mag geen extra CO2 toevoegen aan de atmosfeer
 • de bron moet hernieuwbaar zijn

Beheer en distributie van aardgas

Gasunie beheert het gasnet in Nederland. De hoofdtaak is besturen, onderhouden en aanpassen van het transportsysteem. Gasunie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de markt voor klimaatneutraal groen gas en richt zich op het verminderen van de eigen CO2 uitstoot.

Gasverbruik

De hoeveelheid gas die u verbruikt, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • het woningtype
 • het aantal personen in uw huishouden
 • de strengheid van de winter
 • uw persoonlijke warmtebehoefte
 • de gasverbuikende installaties in de woning

Het gasverbruik is de afgelopen jaren flink teruggedrongen door de HR-ketel. Deze ketel verwarmt het koude water voor via een warmtewisselaar met verbrandingsgassen. Een HR-ketel heeft een rendement van minimaal 90%.

Geur van aardgas

Aardgas is van nature geurloos. Om te voorkomen dat er ongemerkt gas kan ontsnappen is de geurstof tetrahydrothiofeen toegevoegd. Deze geur ruikt u al zodra er 1% gas in de lucht komt. Bij 5% gas in de lucht ontstaat er explosiegevaar.

Doe het volgende als u binnen gas ruikt:

 • zet alle ramen en deuren open
 • gebruik geen elektrische schakelaars
 • steek geen lucifer, kaars of sigaret aan
 • draai de hoofdkraan van de aardgasmeter dicht
 • verlaat het pand en bel met het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009

De prijs van aardgas

De gasprijs wordt meestal uitgedrukt in euro’s per kubieke meter (€/m3) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • leveringskosten (45%)
 • transportkosten / netwerkkosten (12%)
 • energiebelastingen (27%)
 • BTW (16%)