Energie Data Services Nederland (EDSN)

Het EDSN Switchsysteem zorgt er onder meer voor dat zakelijke en huishoudelijke elektriciteit- en gasklanten snel en efficiënt van leverancier kunnen wisselen. Via het Switchsysteem kan de voor het switchproces benodigde informatie neutraal, in overeenstemming met wetten en codes, gecheckt en gevalideerd tussen marktpartijen worden uitgewisseld, waarbij de volledige procesgang wordt bewaakt en kan worden gevolgd. Inmiddels verzorgt EDSN gemiddeld 62.000 leverancierswitches per maand. Overigens is EDSN een ondersteunende dienstverlener voor de marktpartijen; de energieklant zelf heeft dus nooit rechtstreeks met het EDSN te maken.

Jaarlijks verhuizen ongeveer 700.000 klanten naar een andere woning, en daarmee vaak ook van energieleverancier en/of netbeheerder. EDSN verzorgt ook de gegevensuitwisseling in het proces voor de administratieve afhandeling in de keten van de verhuizingen van energieklanten.

Verder ondersteunt het systeem de uitwisseling van meetdata en stamgegevens (detailgegevens over de aansluiting) tussen netbeheerders en leveranciers. Daarnaast ondersteunt EDSN het berichtenverkeer in de klantgerichte ketenprocessen voor programmaverantwoordelijken en shippers. Dit is nodig voor de balancering van de landelijke gas- en elektriciteitsnetten.

Plaats een reactie

vijf × twee =