De PSO Ideeënbox Groen in gebruik

Komend schooljaar kunnen alle vmbo-scholen in Nederland aan de slag met de nieuwe PSO (praktische sectororiëntatie) ideeënbox Groen. De box is ontwikkeld door diverse brancheorganisaties die samen de gehele groene sector vertegenwoordigen. Er bleek erg veel behoefte aan goed lesmateriaal dat een goed totaalbeeld schetst van de brede groene sector. Dat bleek nog vaak eenzijdig en ouderwets. De box is inmiddels door 675 vmbo-scholen besteld.
De box is opgedeeld in vijf verschillende werelden: de wereld van groene ruimte & groene techniek, planten, dieren, voeding & gezondheid en de wereld van creativiteit in het groen. Via deze ideeënbox kunnen vmbo-leerlingen de wereld van groen ontdekken. De box bestaat uit leuke, interessante en praktische opdrachten. De komende weken worden alle boxen persoonlijk overhandigd op de scholen die een box hebben aangevraagd. Scholen die daar behoefte aan hebben, kunnen komend jaar hulp krijgen bij het gebruik van de box. Ook wordt actief ingezet op het aanbieden van ‘doe-opdrachten’ bij bedrijven in de regio.
PSO is een programma dat het vmbo in de eerste twee leerjaren aan hun leerlingen kan aanbieden. Het heeft als doel leerlingen in de eerste twee schooljaren een praktische kennismaking met de vmbo-sectoren (economie, techniek, zorg & welzijn en groen) te bieden en leerlingen te ondersteunen bij een sectorkeuze.
Heeft u de box nog niet in huis? PSO coördinatoren en decanen VMBO onderbouw kunnen via de website www.primaonderwijs.nl/psogroen de PSO-ideeënbox bestellen.