Claim melkveehouder tegen Liander afgewezen

Een melkveehouder heeft een kort geding tegen Liander verloren. De ondernemer vond dat Liander jegens hem toerekenbaar is tekortgeschoten in de levering van elektriciteit. Hij stelt schade te hebben geleden doordat de installatie niet van netaarding wa… Continue reading