Afsluiting gas en licht tijdens ernstige koude voorkomen

Vrijdag hebben wethouder Jannie Visscher, namens de gemeente Groningen en Jolanda van Zanen, directeur Klantrelaties van netbeheerder Enexis, het convenant ‘Gegevensuitwisseling tussen Enexis en de gemeente Groningen’ ondertekend. Doel van dit convenant is om vroegtijdig en gericht hulp te kunnen bieden aan kwetsbare huishoudens en daarmee afsluiting van gas en elektriciteit in, met name, koude periodes te voorkomen.
Sinds 2006 kent de stad Groningen het winterprotocol ’dak- en thuislozen’. Naast de personen die buiten slapen in de winter, zijn ook veel huishoudens, als gevolg van een betalingsachterstand, in de winterperiode afgesloten van gas en elektriciteit. In het kader van haar zorgplicht naar burgers wil de gemeente Groningen eerder zicht krijgen op deze kwetsbare individuele huishoudens. Het doel hiervan is om deze huishoudens, die een verhoogd risico op gezondheidsproblemen hebben, tijdig te kunnen helpen. Daarbij is het noodzakelijk dat instellingen, zoals woningbouwcorporaties en nutsbedrijven, bij de GGD melden wanneer zij constateren dat personen in zorgwekkende omstandigheden leven. Om deze gegevens uit te kunnen wisselen is een convenant wettelijk noodzakelijk.
In november 2011 heeft de gemeente Groningen netbeheerder Enexis gevraagd  een samenwerkingsconvenant op te stellen om daarmee mogelijk te maken dat persoonlijke gegevens binnen de daartoe gestelde wettelijke kaders kunnen worden uitgewisseld. Doel van de gegevensuitwisseling is de zorgwekkende huishoudens in beeld te krijgen en vanuit de reguliere hulpverlening tijdig actie naar deze doelgroep te kunnen nemen.
In het convenant is zorgvuldig omschreven welke gegevens worden uitgewisseld en hoe de communicatie naar de betrokken huishoudens zal plaats vinden. Daarbij is veel aandacht besteed aan de privacyrechten van de burgers.