Subsidie voor Amsterdam vanaf 1 september indien aardgasaansluiting wordt verwijderd

Men probeert steeds manieren te ontwikkelen om steeds meer te doen aan verduurzaming. Het moet aantrekkelijk gemaakt worden om zo de interesse te wekken van mensen. Hoe meer mensen daaraan meewerken, des te beter het zal werken. De overheid levert ook een bijdrage daarbij. Ze proberen mensen ook bewust te maken en te stimuleren om duurzaam te leven. Staat u open om elektrisch te koken en warm water te krijgen via een warmtepomp?  Voelt u aan dat het tijd is om uw aardgasaansluiting te verwijderen? De overheid biedt u als woningeigenaar de mogelijkheid om de vanaf 1 september subsidie aan te vragen indien u besluit om aan verduurzaming te doen. Dat geldt tenminste nu voor de bewoners van Amsterdam.

Amsterdam op weg naar een aardgasloze situatie

Het streven is om tegen 2050 Amsterdam aardgas vrij te hebben. Het lijkt een opdracht te zijn met een ruime periode om af te ronden. Het is echter een heel grote operatie om maar liefst 350.000 woningen in Amsterdam te convergeren van het gebruik van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken.  Huiseigenaren in Amsterdam die nu al te stap willen ondernemen worden beloont. Het college van B&W stelt namelijk een subsidie van 5 miljoen Euro ter beschikking voor deze groep.

Voor de woningeigenaren die het besluit nemen om hun aardgasaansluiting op te heffen is er per ingaande 1 september een subsidie regeling.  De verhuurders van meerdere woningen kunnen ook in aanmerking komen voor deze regeling. Ze moeten zich wel houden aan de regelgeving rondom de Europese staatssteun. Subsidie kan verder ook aangevraagd worden door een vereniging van eigenaren. Mogelijkheden zat om een schikking te treffen.

Alternatieven voor aardgas

Het verwarmen van uw woning of pand kan best wel zonder het gebruik van aardgas. Er zijn mogelijkheden die variëren van het aansluiten op het stadswarmtenet tot de installatie van een warmtepomp. Het koken op gas wordt bijvoorbeeld feilloos vervangen door het elektrisch koken. Men heeft het zodanig geregeld dat alle technieken wel degelijk in aanmerking komen voor de subsidie ‘Aardgasloos: verwarmen en koken zonder aardgas’. Dit wordt toegestaan als de aardgas distributie uiteindelijk wordt stopgezet. Men kan voorts een subsidie tot een bedrag van maximaal €5000 tegemoet zien. De overgang van Amsterdam naar een aardgasloze stad gaat niet niet zonder slag of stoot gaan.

Het zal een gezamenlijke inspanning vergen van de bewoners , organisaties en de overheden. Het streven is dan om een ieder zo vroeg als mogelijk bij het proces te betrekken voor duurzame verwarming. Hoe eerder de bewustwording op gang komt des te beter het is voor Nederland. Goedkoopsteenergie.com staat altijd klaar om u de laatste ontwikkelingen te presenteren op het gebied van energie. Ook voor het begeleiden van uw Overstap staan ze klaar voor u. Genoeg reden om deze website te volgen en het nieuws ook te delen met uw naasten en vrienden.Wees wijs en vergelijk!

Het bericht Subsidie voor Amsterdam vanaf 1 september indien aardgasaansluiting wordt verwijderd verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Wat doet u als consument bij mogelijke misleiding door energiebedrijven?

Als consument heeft u rechten en plichten bij het afsluiten van contracten. U moet natuurlijk bijvoorbeeld de voorwaarden gepresenteerd aan u goed doornemen en naleven. Aan de andere kant moet de leverancier van het goed dat u afneemt duidelijk de voorwaarden en sancties op papier vastleggen. U weet dan waaraan u zich dient te houden. In geval van een contract met een energieleverancier moeten ze u het volgende aan u toevertrouwen:

  • het tarief dat u betaalt gedurende de periode van het contract(inclusief heffingen en belastingen)
  • de voorwaarden verbonden aan het contract(duur van het contract)
  • de procedure in geval van klachten van het bedrijf

Dit dient u verwerkt te zien in het  contract. Maar het kan voorkomen dat anders dan overeengekomen wordt gehanteerd. Misleiding dus! Wat te doen daaraan?

 Wanneer spreekt men van misleiding door een leverancier?

Is er een overeenkomst gesloten tussen u en een leverancier, maar is er niet alles doorverteld of vastgelegd? Bent u niet op de hoogte van bepaalde zaken of is het verkeerd aan u overgebracht? Dan kunnen we voorzichtig stellen dat het misleiding is. Een energieleverancier mag u nimmer misleiden. Dit alles staat opgenomen  in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. In een ander artikel zullen we dieper daarop ingaan. We gaan in dit artikel de focus leggen op welke stappen u moet ondernemen in geval u te weinig of verkeerde info hebt gekregen.

Hoe te handelen als u bent beetgenomen!

Bent u er zeker van dat u bent beetgenomen? Wilt u nu onherroepelijk af van het contract? Dan kunt volgens het onderstaand stappenplan te werk gaan.

  1. Maak contact met uw energieleverancier– U kunt eerst uitleg vragen over de onduidelijkheden aan het bedrijf. Het kan voorkomen dat er een fout is gemaakt bij het opmaken van het contract. Het bedrijf kan dan op de proppen komen met een voorstel tot correctie. Zo kan dit snel opgelost worden.
  2. Richt een schrijven aan uw energiebedrijf-Hierin kunt u aangeven dat u niet tevreden bent met het verloop van de overeenkomst. Bent u niet tevreden met het antwoord? Dan heeft u het recht een bezwaar in te dienen tegen uw energieleverancier.U moet voor de zekerheid wel eerst de algemene vooraarden van het bedrijf nalezen.Daar vindt u informatie over het indienen van een bezwaar.De procedure van een bezwaar heeft een standaard. U stuurt meestal een bezwaar per aangetekende brief naar uw leverancier.Het is een stukje bewijs dat u de brief hebt verzonden. U verwerkt in de brief waarom u bezwaar maakt en wanneer u een reactie van het bedrijf tegemoet ziet. Het energiebedrijf zal dan een besluit moeten nemen en u zo snel als mogelijk van repliek te voorzien.
  3. De gang naar de Geschillencommissie-Als klant heeft een bij het aanbreken van deze fase reeds een bezwaar gemaakt bij uw leverancier. Bent u niet eens met de oplossing aangeboden door het bedrijf?Dan mag u de Geschillencommisssie aanschrijven. Het staat aangegeven in de algemene voorwaarden als uw leverancier aangesloten is bij de commissie.Het kan voorkomen dat u in de voorwaarden leest dat het bedrijf een eigen geschillen regeling heeft. U kunt die regeling dan volgen.

Besluit van de Geschillencommissie

In geval van een verschil in mening beslist de Geschillencommissie wie er gelijk heeft en wie niet. Is het besluit genomen dan is het bindend voor u en uw leverancier. Aan deze procedure zijn er wel kosten verbonden. Men noemt het klachtengeld. Op de site van de geschillencommissie kunt u de hoogte daarvan opzoeken. De informatie over het aanmelden van een meningsverschil ziet u er ook. U kunt dat doen per post of via de website van de Geschillencommissie.

Goedkoopsteenergie.com is de website waar u allerhande informatie kunt tegen komen als het gaat om het energie gebeuren. Zowel informatief als zakelijk. Nog steeds de website voor energievergelijken op maat en de allerlaatste aanbiedingen op het gebied van energie. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Het bericht Wat doet u als consument bij mogelijke misleiding door energiebedrijven? verscheen eerst op Goedkoopste energie.

CO2-uitstoot in de toekomst minder door nieuwe membranen

In de nabije toekomst zal er minder CO2 -uitstoot plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een efficiënte scheiding van gassen bij de productie van zuurstof of waterstof. Er wordt momenteel samen gewerkt om dit realiseren door de Universiteit van Twente en het Duitse onderzoekscentrum Jülich. Nu werkt men nog volgens de dure afscheidingsprocessen. In de toekomst zal men werken met keramische ionengeleidende membranen, die bij zullen dragen aan het verminderen van de CO-2 uitstoot. Dit alternatief kan naar verwachting binnen vijf tot tien jaar beschikbaar komen.

CO2 uitstoot verminderen voor het halen van klimaatdoelstelling

De komende decennia gaat men hard moeten werken wilt men de beoogde beperking van het broeikaseffect bereiken. De duurzame energiebronnen(zon, wind) en het efficiënter energiegebruik zijn dus niet genoeg om deze doelstelling te behalen. Vandaar dat men steeds weer bezig is uit te kijken naar alternatieven voor de opvang en opslag van CO2. Men bekijkt ook gelijk de mogelijkheden voor het efficiënt omzetten van CO2 naar brandstof (Carbon Capture and Utilization CCU). Met al deze mogelijkheden en alternatieven heeft men een prognose gemaakt dat op die manier de CO2-emissie kan verminderen tegen 2030. Men gelooft dat de reductie in Europa 15% minder kan uitvallen met deze ontwikkelingen.

Men gaat de bestaande technieken voor het afvangen van CO2 dus onder het vergrootglas plaatsen. Bijvoorbeeld het chemisch wassen (Water Wash), dit proces is kostebaar en gaat gepaard met veel energieverlies. Niet bepaald ideaal dus. Ook bij de oxyfuel-technologie loopt het mis. Hierbij moeten de brandstoffen CO2 neutraal worden verbrand met zuivere zuurstof. Deze methode is echter ook niet ideaal , omdat de productie van zuivere zuurstof door destillatie bij -190ºC veel energie vergt. Weer een stukje verlies van kostbare energie. Het is dus veel beter en efficiënter als men voor het alternatief kiest. Membranen kunnen ingezet worden die in staat zijn om de zuurstof op te delen. Door de opsplitsing kan men alsnog de zuivere zuurstof verbranden en ook nog zorgen voor de productie van een gas met een heel hoge concentratie CO2.

Meerdere mogelijkheden met membranentechnologie

Het is in de technologie meestal zo dat één ontwikkeling ervoor kan zorgen dat de totale situatie veranderd. Men bekijkt dan ook andere mogelijkheden die daaruit kunnen voortvloeien. Een van de mogelijkheden is de productie van synthetische brandstoffen. Deze ontstaan door de reactie van CO2 met waterstof over een membraan. De samenwerking tussen de Universiteit van Twente en onderzoekscentrum Jülich is bedoeld om keramische ionengeleidende membranen te ontwikkelen. De membranen zijn bestemd voor de membraanreactoren. Deze reactoren kunnen onder extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen en hoge druk het scheidingsproces met een chemische reactie combineren. Door het combineren ontstaan er zo synthetische brandstoffen of basischemicaliën.

Goedkoopsteeenergie.com is de website die u steeds weer iets nieuws en leerrijk probeert bij te brengen. Het is de bedoeling dat u veel meer op de site tegen komt dan het standaard vergelijken van energieleveranciers of het bekijken van de allerlaatste energieaanbiedingen. Deze site is de plaats waar de informatie op de juiste manier wordt overgebracht naar u als consument. Heeft u vragen over het overstappen? Ook hier krijgt u de juiste informatie en richtlijnen. Zo voorkomt u onnodig beboet te worden, super handig. Dus voor de juiste begeleiding en service kiest u vanaf heden voor goedkoopsteenergie.com. Weest u ook niet bang om dit met uw familie of vrienden te delen. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Het bericht CO2-uitstoot in de toekomst minder door nieuwe membranen verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Zakelijke klanten kunnen nu 100% financiering aanvragen bij ABN AMRO voor het verduurzamen van hun gebouwen

Per augustus 2017 is het mogelijk voor zakelijke klanten om het verduurzamen van hun gebouwen te laten doen met een 100% financiering. De aanzet is gegeven door de ABN AMRO die deze financiering beschikbaar stelt voor haar zakelijke klanten. Als eerste grootbank die dit aanbiedt in Nederland wilt de ABN AMRO actief bijdragen aan het verduurzamingsproces van gebouwen.

Klimaatveranderingen en de uitdagingen voor Nederland

De wereld staat de komende periode voor een heleboel uitdagingen als het gaat om klimaatverandering. Nederland is daar ook géén uitzondering in. De uitdaging is ook groot voor Nederland. Het blijkt dat 40% procent van de Nederlandse CO-2 uitstoot met name door de gebouwde omgeving in Nederland komt. Uit cijfers blijkt overigens dat de ABN AMRO 10% van het totaal aantal vierkante meters van de gebouwde omgeving in Nederland financiert. Dit is het equivalent van het totaalbedrag van 185 miljard euro aan uitstaande leningen op de leningenbalans. Dit is 47% van het balanstotaal. De bank kan samen met haar klanten veel invloed hebben ten aanzien van het reduceren van de uitstoot van CO-2. Er worden steeds meer mogelijkheden ontwikkeld om bij te dragen aan de reductie. ABN AMRO helpt zo haar klanten dus op deze manier om hun gebouwen te verduurzamen.

Deze mogelijkheid geeft de zakelijke klanten uit alle sectoren om over te gaan tot verduurzaming van hun gebouwen. De financiële obstakels worden uit de weg geholpen door de klanten te faciliteren met deze 100% regeling. De gebouwen kunnen energiezuiniger gemaakt worden. Op naar een groener Nederland!

Verduurzamen van gebouwen heeft voordelen

Onroerend goed verduurzamen heeft voordelen voor de eigenaren. De energierekening neemt aanzienlijk af en er ontstaat ook een veel comfortabelere werkklimaat. Bovendien worden de gebouwen die verduurzaamd worden , gelijk ook toekomstbestendig. Ze leveren veel lagere risico’s en het rendement wordt zeker ook beter. Vanaf 2023 is de norm voor verhuurde kantoren energielabel C. Dat is aangeven als te zijn het begin punt. Het Energieakkoord aan de andere kant heeft een ambitieus prognose om alle onroerend goed in Nederland in 2030 op energielabel A te krijgen. Dat is als Nederland in lijn wilt zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Dit is niet het eerste initiatief voor verduurzaming dat is genomen door ABN AMRO. Eerder hebben ze ook een mogelijkheid geschapen voor de verduurzaming van commercieel vastgoed. In 2016 werd er voor de klanten van ABN AMRO een pot inhoudende 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van hun commercieel onroerend goed. Mede door het beschikbaar stellen steeg het aandeel van het commercieel vastgoed met label A in de zakelijke vastgoed portefeuille. Het aandeel steeg van 1% naar 13%. Een heel goede aanzet dus!

Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. U kunt zeker ook  de energievergelijker op de site gebruiken om zeker te zijn van uw voordeel. Wilt u overstappen? Op de website wordt u stap voor stap begeleidt zodat u een vlekkeloze ‘switch’ maakt. Wees wijs en vergelijk!

 

Het bericht Zakelijke klanten kunnen nu 100% financiering aanvragen bij ABN AMRO voor het verduurzamen van hun gebouwen verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Energiegegevens van klanten in zorgvuldig beheer mede door extra inversteringen

Investeren in extra maatregelen voor een goed beheer en een zorgvuldige uitwisseling van energiegegevens van klanten is heel belangrijk voor netbeheerders en energieleveranciers. Het is nu vereist dat klanten expliciet toestemming moeten geven aan een energieleverancier om hun gegevens in te zien. Energieleveranciers hebben de gegevens nodig om bijvoorbeeld op maat een aanbod te presenteren. Dat klanten nu zelf toestemming moeten verlenen is een goed teken. Als consument hebben ze meer inspraak op het gebruik van energiegegevens. Hierdoor ontstaat er een bepaalde mate van vertrouwen over het juiste beheer en uitwisseling.

Toestemming verlenen voor een aanbod op maat

Loopt uw contract tegen het eind aan en wilt u mogelijk overstappen? Wilt u dan aanbiedingen van andere leveranciers bekijken? Als consument heeft u het recht om een aanbod op maat aan te vragen bij een energieleverancier.De consument krijgt dan een beter inzicht in de maandelijkse kosten en heeft ook de mogelijkheid om te vergelijken. Dat is goed voor de concurrentie. De opmaak van een aanbod op maat vereist echter persoonlijke informatie van de consument. De consument moet onder andere doorgeven de grootte van de aansluiting,het laatst bekende verbruik, de aanwezigheid van een slimme meter en natuurlijk ook de einddatum van het contract. Het laatste is zeer belangrijk, omdat men dan een eventuele overstapboete kan voorkomen. De gegevens van alle consumenten liggen in het centrale register. Er is afgesproken tussen netbeheerders en energieleveranciers dat de consumenten voortaan expliciet toestemming moeten verlenen voor het gebruik van hun gegevens.

Controle op de opvraag van energiegegevens

Er is is ook een controle ingebouwd door de netbeheerders en energieleveranciers op hoeveel keer informatie opgevraagd mag worden. Er is een limiet gesteld voor de opvraag in een bepaalde periode. De netbeheerder heeft de taak om te monitoren voor hoeveel aansluitingen de leverancier gegevens opvraagt. Er is een normaantal en men let er goed op dat het aantal niet wordt overschreden. Wat gebeurt er bij het overschrijden van het normaantal? Er zijn sancties indien men zich niet houdt aan de afspraken. Het kan zelfs zo ver gaan dat energieleveranciers tijdelijk geen toegang tot de registers wordt verleend. De energietransitie komt langzaam maar zeker op gang(fossiele naar duurzame energie). De energiegegevens van consumenten spelen een heel cruciale rol in deze ontwikkeling. Consumenten zorgen nu zelf voor het opwekken van energie middels zonnepanelen. Of anderen laden hun elektrische auto slim.

Dataveiligheid vormt steeds meer een factor. Deze gegevens zijn belangrijk en moeten dus goed bewaakt worden. Het register is een goede ‘tool’ en komt goed tot zijn recht in deze. Goedkoopsteenergie.com voelt zich verplicht om u ook deze informatie door te geven. U weet bij deze dat uw gegevens dan niet open en bloot liggen. Als consument heeft u het recht te weten waarvoor uw gegevens gebruikt worden. Goedkoopsteenergie.com houdt u ook op de hoogte van de allerlaatste energieaanbiedingen. En voor het vergelijken van energieleveranciers is deze site nog steeds één van de betere sites om dat te doen. Blijft u de website op de voet volgen.

 

Het bericht Energiegegevens van klanten in zorgvuldig beheer mede door extra inversteringen verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Conversie naar energielandschappen kan alleen door veranderen denkwijze

Duurzame energie zal binnen niet al te lange tijd overal in Nederland een veel besproken onderwerp van de samenleving zijn. Niet alleen het gebruik , maar ook de aanpassingen die gepleegd zullen worden aan bestaande landschappen. Op een gegeven moment zullen er haast overal een grote hoeveelheid windturbines en zonneparken ingelast worden binnen leefgemeenschappen. Wat moet er gebeuren om deze veranderingen door te voeren? Het aanpassen van de bestaande landschappen gaat moeten, maar zal niet zomaar gaan. Om zulke veranderingen succesvol te doen verlopen gaan we dan ook ons denken moeten aanpassen. Het denken gaat veranderd moeten worden om de landschappen anders in te richten en dan nog mooi én functioneel te houden.

Energie opwekken dichterbij van huis in de toekomst

Door de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie vindt de opwekking van energie bovengronds en in leefomgevingen plaats. Deze ontwikkelingen zullen wel ingrijpende gevolgen met zich meebrengen. En dat voor zowel onze leefgemeenschap als voor het landschap. In de toekomst zullen we spreken van ‘energielandschappen’ en de tijd is nu reeds aangebroken om aan een plan van aanpak te werken. Wat is wenselijk en noodzakelijk om te energietransitie ruimtelijk goed in orde te krijgen? Er zal discussie gevoerd moeten worden en ook onderzoek gedaan moeten worden op het gebied van energietechnologie en landschapsarchitectuur. Dat gaat een noodzaak zijn indien men wenst het geheel in goede banen te leiden.

Men gaat voor het ontwerpen van ‘energielandschappen’ toch wel de manier van denken moeten aanpassen. Het gaat niet alleen om het ontwerpen van hernieuwbare energietechnologieën, maar ook om het ‘inpassen’ in het bestaande gemeenschap.  Dat is pas een uitdaging! Om bijvoorbeeld  zonneparken op te zetten is er ruimte nodig zo groot als de helft van de provincie Utrecht. Dus u begrijpt de belangrijkheid nu. Men zal geheel nieuwe landschappen moeten opzetten rekeninghoudend  met de economische haalbaarheid en ook nog de factor mens.

Conversie van landschappen vereist overtuiging gemeenschappen

De conversie naar deze landschappen zal zeker niet zonder slag of stoot gaan. Men is niet gauw tevreden met beloften over mogelijke voordelen op energiegebied en economisch gebied(werkgelegenheid). Er is niet voldoende draagvlak om bijvoorbeeld grootschalige windenergieprojecten op te zetten. Men plaatst er vaker kritische kanttekeningen achter. Ook zonneparken worden niet altijd met 100% ondersteuning van omwonenden geaccepteerd.

Men heeft een visie waarbij de ‘energielandschappen’ een nieuwe laag zullen vormen in  het reeds bestaand landschap. Een laag die kwalitatief een toevoeging zal zijn voor de gemeenschap. Men wilt de projectontwikkelaars , technologie-ontwikkelaars , architecten en overheden samen brengen. Deze moeten dan de samenlevingen gaan voorlichten over de energietransitie en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun woongebieden. Betrokkenheid van de gemeenschap kan veel doen veranderen. Met afstemming kan er bijvoorbeeld een stadsdeel opgezet worden met daarin bouwelementen die stroom produceren(zonnepanelen met kleuren en prints). De bewoners kunnen dan voorstellen doen over de opzet. Er gaat veel tijd gestoken worden in het plannen, ontwerpen en bouwen. Kan een intensieve samenwerking worden in de toekomst tussen alle belanghebbenden.

Energietransitie als uitdaging

De duurzame energietransitie zal zeker een uitdaging vormen in de toekomst. Maar er zijn zeker redenen om verder te gaan. Het vormgeven van nieuwe landschappen zal succes hebben als de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap tekenen van vooruitgang zullen vertonen. Studies zullen moeten uitmaken welke energietechnologieën onopvallend opgenomen kunnen in een bepaald type landschap. Men heeft het over diverse mogelijkheden, is slechts een kwestie van tijd om er echt werk van te maken.

Goedkoopsteenergie.com is meer dan alleen een energievergelijkingssite. We proberen u ook op de hoogte te houden van relevant energienieuws. Duurzame energie is in opmars dus zal er veel nieuws zijn hierover. Op de website vindt u ook de energievergelijker die ten dienst van u staat. Wilt u weten wat uw kosten gaan zijn op basis van uw verbruik? Voer dan uw gegevens in en check stuk voor stuk alle energieleveranciers. Er moet een voordeel zijn! Ook voor de allerlaatste energieaanbiedingen kunt u op de speciale pagina terecht. Een der leveranciers heeft zeker wel een aanbieding voor u. Neem uw tijd en lees de aanbiedingen goed na. Vooral als u toe bent aan het verlengen van uw contract. Of wilt u overstappen? Dit is dan de site om steeds te bekijken voor updates en voordelen. Wees wijs en vergelijk!

 

 

Het bericht Conversie naar energielandschappen kan alleen door veranderen denkwijze verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Het benutten van omgevingswarmte-en koude leidt tot Gasloos verwarmen

Het verminderen van gasverbruik is van eminent belang om het klimaat gezond te houden en ook ter voorkoming van aardbevingen zoals in Groningen. Het doel van het kabinet is om tegen 2050 een economie te hebben dat vrij is van fossiele brandstoffen. Welke bronnen gaat men dan gebruiken ter vervanging van het fossiel gas? Dat is een heel goede vraag. De duurzame bronnen als zon en wind zullen zeker aan te pas komen. Maar ook de warmte en koude in de directe omgeving kan omgezet worden ter vervanging van fossiele brandstof.

Warmte en koude komt heel veel voor in onze omgevingen. Alleen realiseren we het vaak genoeg niet. Dagelijks spoelen we warmte vanuit onze huizen en kantoren door het riool zonder erbij stil te staan. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de warmte die via de diverse industriële processen via de schoorsteen of het afvalwater wordt geloosd.

Hoe wordt de omgevingswarmte -en koude in kaart gebracht?

Omgevingswarmte- en koude komt haast overal voor er mensen zijn. En het moet dus als het kan goed in kaart gebracht worden. Tauw, een Europees advies-en ingenieursbureau, die een sterke positie heeft in milieuadvies en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving heeft een oplossing.Ze hebben een online kansenkaart ontwikkeld. Deze kaart brengt voor u de warmtebehoefte in kaart en daarnaast ook de de hoeveelheid warmte die er in diezelfde omgeving wordt weggespoeld en/of weggeblazen. Ook wordt er nagegaan als het oppervlaktewater warmte te bieden heeft. Of koude, want door veranderingen in het klimaat is er juist vraag naar  meer verkoeling. Wat is het doel van de kansenkaart? Vraag en aanbod worden door de kansenkaart op lokaal niveau snel uitgewerkt. De basis is er dan waardoor de relevante partijen aan het werk kunnen. Weer een stap dichterbij een duurzamere samenleving.

Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van ‘groene’ energie. Daarnaast maakt u natuurlijk ook gebruik van de energievergelijker om de leveranciers te vergelijken. En over de allerlaatste energieaanbiedingen praten we niet, u weet dat die er altijd zijn. Wees wijs en vergelijk! 

Het bericht Het benutten van omgevingswarmte-en koude leidt tot Gasloos verwarmen verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Energietransitie versnellen door schone waterstof uit aardgas

Het ligt in de de bedoeling dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de winning van waterstof uit aardgas. En dat ook met afvang van CO2. Dit onderzoek zal verricht worden door adviesbureau Berenschot en instituut TNO . Men wilt het zodanig regelen dat de afvang al bij de bron plaats vindt. De schone, klimaatneutrale waterstof wordt dan alleen in het energiesysteem in omloop gebracht. De CO2 vindt geen weg naar boven en blijft achter in de zeebodem.

Schone waterstof uit aardgas

Het ontwikkelen van waterstof uit aardgas zou in wezen snel een infrastructuur voor waterstof kunnen laten opzetten. De Noordzee leent zich daarvoor omdat er aldaar veel bestaande gasinfrastructuur  aanwezig is.En ook de mogelijkheid tot opslag is zeer ideaal. De winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas kan positieve effecten hebben aldus de onderzoekers.

Energie opslag- en transportinfrastructuur

De opslag- en transportinfrastructuur voor waterstof kan versneld uitgerold worden. Dit betekent dat de weg vrij wordt gemaakt voor de introductie van waterstof die steeds meer gewonnen zal worden uit duurzame bronnen zoals wind en zon. Deze infrastructuur (nieuw of ombouw) zal een uitkomst zijn ,omdat de waterstof uit zon en wind getransporteerd zal worden. Verder zal er indien er tijdelijk meer aanbod is dan vraag , ook een opslagmogelijkheid zijn. Met de toename van het aandeel duurzame energie zal opslag en flexibiliteit steeds meer aandacht gaan vereisen.

Duurzame toepassingen

Het is verwachtbaar dat waterstof in de nabije toekomst een zeer belangrijke rol zal gaan spelen in diverse duurzame toepassingen. Het kan van toepassing gaan zijn in de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Dit thema zal de komende periode veel besproken worden. Er zijn vele visies en dus ook meerdere wijzen van benadering.

Goedkoopsteenergie.com houdt het altijd informatief. U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door ons simpelweg constant te volgen. De allerlaatste energieaanbiedingen zullen u ook zeker aanspreken. Moet u binnenkort opnieuw een contract afsluiten? De energievergelijker op de website assisteert u graag bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden. Wees wijs en vergelijk!

Het bericht Energietransitie versnellen door schone waterstof uit aardgas verscheen eerst op Goedkoopste energie.

HVC boekt CO2 prestaties met warmtenetten in 2016

Het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio’s Alkmaar en Dordrecht geniet hoge prioriteit van HVC. Het is de inwoners en bedrijven in de regio’s Alkmaar en Dordrecht  gelukt om met de warmte van HVC maar liefst 7.657 ton CO² uitstoot te vermijden. Dat is te vergelijken met de uitstoot van niet minder dan 2.500 voertuigen die per jaar 20.000 km rijden.

Het is verwachtbaar dat de komende jaren duizenden woning in de regio’s Alkmaar en Dordrecht worden voorzien van duurzame warmte. De gemeenschap gaat ‘van gas los’. Het wordt steeds duidelijker dat de toepassing van restwarmte een grote bijdrage levert aan de transitie naar een Nederland, waarin het gebruik van aardgas wordt afgebouwd. Het verduurzamen vordert zeer gestaag. Met het aansluiten van woningen en gebouwen, waaronder een zorgcentrum, stadion , zwembad of schouwburg, op het warmtenet van HVC wordt het verduurzamingsproces naar een hoger niveau getild. Door samen te werken met de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Alkmaar , Langedijk en anderen is HVC hard op weg om ambitie te realiseren.

Warmtenet Alkmaar: het meest duurzame warmtenet

Eind van dit jaar wordt het warmtenet van Alkmaar aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. De geleverde warmte wordt volledig ‘groen’ met deze handeling. Het warmtenet in Alkmaar krijgt daarmee ook de status van het meest duurzame warmtenet van Nederland. En dat is een heel grote eer voor de regio.

Het warmtenet in Dordrecht is in 2016 verder uitgebreid naar de binnenstad. Het doel hierachter is om bestaande woningen en gebouwen ook aan te sluiten. De aansluiting van het warmtenet op de afvalenergiecentrale van HVC vindt dit jaar nog plaats. In eerste instantie betekent de aansluiting een forse verduurzaming voor Dordrecht. De mogelijkheden worden dus het komend jaar onderzocht en getoetst in de andere Drechtsteden om ook een warmtenet op te zetten. Men let op diverse zaken. De inzet van duurzame bronnen,zoals geothermische warmte(aardwarmte)en het benutten van restwarmte is onderdeel van de studie. De regio Drechtsteden bezit veel potentie om koploper te worden in een meer duurzame warmtevoorziening.

Goedkoopsteenergie.com houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande energie. Verder kunt u er ook de laatste energieaanbiedingen vinden. Goedkoopsteenergie.com uw energievergelijkssite bij uitstek. Wees wijs en vergelijk!

Het bericht HVC boekt CO2 prestaties met warmtenetten in 2016 verscheen eerst op Goedkoopste energie.

Zonne-energie nieuws: Is financieel voordeel ook mogelijk ‘zonder eigen dak’ of niet?

Indien u beschikt over een dak waarop er zonnepanelen bevestigd kunnen worden kunt u er mogelijk voordeel uit halen. In Nederland kan slechts 30% van de bevolking op dit moment gebruik maken van het dak om er financieel voordeel uit te halen. De rest, dus ruim 60% is van mening dat in Nederland een ieder hetzelfde financiële voordeel moet trekken uit het bezit van zonnepanelen. Recent heeft het energiedeelplatform powerpeers op eigen initiatief een onderzoek verricht. De focus lag op het aantal daken van huizen dat geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Inkopen van panelen ‘op een ander dak’ mogelijke oplossing

Zonnepanelen ‘op een ander dak’ aanschaffen kan mogelijk dezelfde voordelen met zich meebrengen als het zelf opwekken(eigen dak). Uit onderzoek is gebleken dat ruim 300.000 huishoudens direct akkoord zullen gaan indien mogelijk.Deze huishoudens kunnen namelijk niet zelf opwekken vanwege de ongeschiktheid van hun dak. En ook nog eens 1,4 miljoen huishoudens die echt wel overwegen om dit echt wel te doen. Voordeel halen is altijd motivatie om nieuwe dingen te proberen.

Er zijn redenen aangehaald  waarom men geen zonnepanelen aanschaft. Als voornaamste reden haalt men aan dat zij geen verblijfplaats bezitten met ‘geschikt dak’. Als reden nummer twee geven de participanten aan dat het aanschaffen van panelen hen veel te duur zal kosten. Maar de tweede reden werd veel minder aangehaald dan de voornaamste reden. Hieruit blijkt duidelijk dat er veel ongeschikte daken zijn in Nederland. Daarnaast vindt 69% van de Nederlanders dat de herkomst van de duurzame (groene) energie  bekend moet zijn.

Goedkoopsteenergie.com is niet de doorsnee energievergelijkingssite, u leert ook veel op de site. U kunt er ook bruikbare informatie op vinden en ook natuurlijk de laatste energieaanbiedingen. Wees wijs en vergelijk!

 

Het bericht Zonne-energie nieuws: Is financieel voordeel ook mogelijk ‘zonder eigen dak’ of niet? verscheen eerst op Goedkoopste energie.